Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań, jakie wprowadza Polski Ład.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczanie wynagrodzeń niezmiennie budzi wiele wątpliwości, które pogłębiają liczne rozbieżności w interpretacji prawa. Dodatkowo dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego zapoznamy uczestników z obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r. oraz najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń. Uczestnik naszych zajęć ma możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki udziałowi w szkoleniu poznaje i utrwala wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
• Wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.
• Poznanie zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sposobu naliczania listy płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.
• Otrzymanie praktycznych wskazówek i przykładów do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika i zleceniobiorcę?
2. Na jakich zasadach stosuje się PIT – 2?
• Kiedy pracownik i zleceniobiorca mogą złożyć PIT – 2?
• W jakim terminie pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
• Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT – 2 u pracodawcy?
• Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT – 2 – zmiana od 1 stycznia 2023 r.?
3. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach wprowadzonych w prawie?
4. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
5. Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
6. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 r.?
7. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.?
8. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
9. W jaki sposób pracownik/zleceniobiorca może składać oświadczenia wpływające na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy?
10. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
11. Czy pracownik/zleceniobiorca może wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
12. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę i umowach zlecenia w 2023 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
13. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
14. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?
15. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działu kadr i płac oraz księgowości początkujący i zaawansowani w tematyce szkolenia. Zajęcia kierowane do osób z instytucji sektora prywatnego i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r.