Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki świadczenia pracownicze, które są istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Praktyczne omówienie regulacji dotyczących wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Komu przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa?
2. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
3. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
4. Jak rozliczyć świadczenia chorobowe z kilku tytułów do ubezpieczeń?
5. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
6. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?
7. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
8. Jak ustalić okres zasiłkowy?
9. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
10. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
11. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?
12. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
13. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
14. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?
15. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
16. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
17. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?
18. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
19. Jak uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego podczas trwania pandemii?
20. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
21. Co oznaczają kody literowe na zwolnieniach lekarskich?
22. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
23. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
24. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
25. Jakie świadczenia należą się za czas kwarantanny i izolacji?
26. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 15 lipca 2021 r.