Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki świadczenia pracownicze, które są istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówione zostaną regulacje dotyczące rozliczania świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Prowadząca zajęcia przedstawi aktualnie obowiązujące regulacje w tym zakresie regulacje w praktycznym, ale również z uwzględnieniem i zaznaczeniem zmian, które obowiązywać będą od stycznia 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Praktyczne omówienie regulacji dotyczących rozliczania świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, co pozwoli na uniknięcie błędów w swojej codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
4. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?
5. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
6. Jak ustalić okres zasiłkowy? Jakie zmiany w zakresie ustalania okresu zasiłkowego zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
7. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
8. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
9. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?
10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
11. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
12. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?
13. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
14. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
15. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych? Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
16. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
17. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
18. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego? Jak zmiana przepisów wpływa na ustalenie nowej podstawy zasiłku chorobowego?
19. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
20. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
21. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – zmiany od 1 stycznia 2022 r.
22. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników i zleceniobiorców a także do osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 4 listopada 2021 r.