Prawidłowe rozliczanie szkoleń pracowniczych oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników (delegacje). Najnowsze zmiany i orzecznictwo

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów kadrowych i finansowych szkolenie dotyczące rozliczania szkoleń pracowniczych oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie, na którym poznamy uregulowania prawne związane z podróżami służbowymi i szkoleniami. Zajęcia charakteryzują się  praktycznym podejściem do trudności i są w dużej mierze oparte na ćwiczeniach. Uczestnicy spotkania nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatników i pracowników w zakresie podróży służbowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z rozliczaniem kosztów szkoleń i podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz rozliczania samochodu.
  • Zajęcia mają formę ćwiczeń, na których zostaną przedstawione praktyczne trudności związane z rozliczaniem kosztów.
  • Zajęcia będą prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Rozliczanie szkoleń:
  1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
  1. szkolenia stacjonarne i on-line;
  2. szkolenia obowiązkowe a dobrowolne;
  3. powiązanie szkolenia z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi;
  4. szkolenia innych osób niż pracownicy: zleceniobiorcy, stażyści itp.
  1. Koszty szkoleń:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi; pracownicy działów księgowości i działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników; osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie; osoby prowadzące działalność gospodarczą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia mailem na adres szkolenia@okst.pl do 18 października 2021 r.