• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań, jakie wprowadza Polski Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
• obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu.
• najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
• możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu.
- otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy?
3. Jaka obowiązuje skala podatkowa?
4. Wobec kogo można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
5. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów?
6. Jakie skutki wnosi brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy?
7. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu?
8. Czy pracownik może zrezygnować z „ulgi dla klasy średniej”? W jakiej formie pracownik powinien dokonać odwołania „ulgi dla klasy średniej”?
9. Czy pracownik może wrócić do stosowania ulgi?
10. Jak „ulga dla klasy średniej” wpływa na naliczenie wynagrodzenia dla pracownika?
11. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z zastosowaniem ulgi - przychód w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł?
12. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł?
13. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem powyżej 11.141 zł?
14. Czy przy wypłacie zasiłku finansowanego przez ZUS można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
15. Czy przy wypłacie świadczeń niepodlegających opodatkowaniu można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
16. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
17. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, gdy pracownik rozlicza się łącznie z małżonkiem?
18. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulgi dla seniorów?
19. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który powrócił z zagranicy?
20. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dla osób, które mają co najmniej 4 dzieci?
21. Jak skorzystać z ulgi z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych?
22. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
23. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu?
24. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
25. Czy zleceniobiorca może zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
26. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
27. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który ma kilka wypłat w jednym miesiącu?
28. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
29. Do jakiego US należy przekazywać PIT?
30. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 24 stycznia 2022 r.