Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Zapraszamy Państwa na szkolenie z prawa pracy dedykowane przedstawicielom kadry kierowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu z perspektywy osoby kierującej pracownikami. Zagadnienia dotyczące czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, bhp, dyscyplinowania pracowników oraz zawierania umów o pracę są kluczowe z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. W kierowaniu pracownikami równie ważna jak umiejętności interpersonalne jest bowiem znajomość przepisów prawa pracy. Posiadanie tej wiedzy gwarantuje, że działania podejmowane przez przełożonych będą zgodne z przepisami i nie narażą zakładu pracy na odpowiedzialność cywilnoprawną oraz wykroczeniową. Wiedza ta pozwala również budować wśród podwładnych wizerunek przełożonego kompetentnego, który zna przepisy prawa pracy i chętnie się tą wiedzą dzieli. W trakcie szkolenia trener na przykładach przedstawi rozwiązania trudnych z perspektywy kierownika dylematów z obszaru prawa pracy oraz omówi bieżące zmiany w tych przepisach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.
 • Kształtowanie umiejętności planowania czasu pracy podwładnych zgodnie z przepisami.
 • Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Stosowanie przez podwładnych reżimu sanitarnego, mającego na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy.
 2. Instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp – przebieg, dokumentowanie, wliczanie szkolenia do czasu pracy.
 3. Rola kierownika przy zlecaniu oraz nadzorowaniu pracy nadliczbowej podwładnego.
 4. Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego – przydatna procedura zmierzająca do terminowego wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego bieżącego.
 6. Instrumenty dyscyplinowania podwładnych w zakresie przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.
 7. Procedura nakładania kar porządkowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych kandydata w trakcie rekrutacji – pytania których nie należy zadawać kandydatom.
 9. Rodzaje umów o pracę oraz limity umów na czas określony, w tym wyjątki.
 10. Dopuszczalność modyfikacji harmonogramów czasu pracy.
 11. Zasady rekompensowania pracownikowi pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota).
 12. Wyjścia prywatne pracowników – wzór wniosku, zasady odpracowywania, sztywna norma pracowników niepełnosprawnych a możliwość odpracowywania nieobecności, dopuszczalność odpracowania wyjścia prywatnego w ramach urlopu wypoczynkowego.
 13. Zasady udzielania przerw w pracy.
 14. Zaliczanie czasu szkoleń do czasu pracy pracownika.
 15. Nadgodziny kadry kierowniczej – osoby wchodzące w skład tej kategorii pracowników, ewidencjonowanie godzin pracy, rozliczanie pracy nadliczbowej.
 16. Przepisy ochronne szczególnej kategorii pracowników – kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem, pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 17. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy.
 18. Odpowiedzialność przełożonych za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zarządzają personelem, w szczególności zarządzające zakładem pracy i ich zastępcy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 18 czerwca 2021 r.