Prawo pracy dla pracowników uczelni w świetle najnowszych uregulowań prawnych i zmian

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy dla uczelni wyższych w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy podczas proponowanego Webinarium poznają szereg zmian prawnych i zapowiedzi dalszych nowelizacji z różnych wątków prawa pracy, niezbędnych w codziennej pracy na uczelniach. Szkolenie będzie okazją do spotkania z ekspertem, który posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla szkół wyższych. To również dobra okazja, aby poznać nie tylko nowe regulacje, ale również uporządkować swoją wiedzę w czasach intensywnych i dużych nowelizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaznajomienie uczestników z aktualnym stanem prawnym pod kątem różnych aspektów prawa pracy pracowników uczelni.
 • Przedstawienie zapowiedzi dalszych nowelizacji prawa pracy, w tym omówienie, na czym polegają i kogo dotyczą.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy prawa pracy dotyczące pracowników uczelni wyższej - odrębności od ogólnych zasad prawa pracy.
 2. Procedura zatrudniania nauczycieli akademickich (w tym postępowanie konkursowe).
 3. Zmiany w prawie pracy wywołane przez epidemię Covid-19.
 4. Zatrudnianie naukowców - obywateli Ukrainy w świetle przepisów specustawy.
 5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i zapowiadana nowelizacja Kodeksu pracy w celu wdrożenia unijnych dyrektyw.
 6. Zatrudnianie doktorantów ze szkół doktorskich – nowy wyjątek w zasadach stypendiów od 2021 r. i jego skutki.
 7. Zasady powierzania i rozliczania pracy zdalnej – aktualne zasady i projekt zmian.
 8. Prowadzenie akt osobowych pracowników z uwzględnieniem specyfiki uczelni.
 9. Centralny Rejestr Umów od 2024 r.? Na co się przygotować?
 10. Sygnaliści na uczelni – jak postępować bez przepisów ustawy o sygnalistach.
 11. Koordynator ds. dostępności na uczelni – najważniejsze zasady zatrudnienia i pracy.
 12. Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom szkół wyższych w szczególności osobom odpowiedzialnym za kwestie pracownicze.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, publicysta, trener nauki, legislator, społecznik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i były pracownik administracji UJ. Stale szkoli samorządy, ludzi nauki i kultury oraz działaczy NGO. Z jego szkoleń skorzystały dotąd m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, UWM, Starostwo Powiatu Krakowskiego i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Prowadzi swoją kancelarię prawną i wspiera prawnie samorządy, naukowców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 19 października 2022 r.

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.