• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo pracy. Planowane rewolucyjne zmiany

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Kodeks Pracy czekają bardzo istotne i ważne zmiany mające na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów unijnych i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.e.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z nowelizacją przepisów w prawie pracy związanych z wdrożeniem dyrektyw unijnych.
 • Omówienie problematycznych kwestii związanych z dostosowaniem przepisów oraz rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jak zmienią się umowy na okres próbny?
 2. Co zmieni się w umowach na czas określony?
 3. Poszerzenie katalogu informacji przy zawieraniu umowy o pracę i w trakcie trwania stosunku pracy.
 4. Jak będzie wyglądał nowy urlop opiekuńczy?
 5. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Kiedy będzie to możliwe?
 6. Czy wydłuży się urlop rodzicielski?
 7. Czy zwiększy się wysokość zasiłku macierzyńskiego?
 8. Jak zostanie rozszerzony zakres ochrony stosunku pracy?
 9. Jakie będą ułatwienie dla rodzica dziecka do lat 8?
 10. Jak będzie wyglądać wykonywanie pracy zdalnej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji, spółek i przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenie należy przesłać do 7 października 2022 r.