• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w 2024 roku. Wpływ zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe na dokumentację pracodawców samorządowych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 r. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2024 roku, obejmujące najważniejsze zmiany kodeksu pracy dotyczące dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie wpływ zmian Kodeksu pracy na prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną wzory dokumentów, których stosowanie wymuszone zostało nowelizacjami przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku. W związku z tym, że szkolenie odbywa się w 2024 roku wiemy już, jak są interpretowane przez właściwe Ministerstwo oraz Państwową Inspekcję Pracy kwestie problematyczne na etapie wdrażania przepisów przez Pracodawców.
Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dlatego podczas szkolenia m.in. dowiedzą się Państwo jak zmiana rozporządzenia powinna przełożyć się na zmianę dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę samorządowego. Na te pytanie i wiele innych odpowiemy w trakcie proponowanego szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie wpływu zmian przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności na prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. 
• Zwrócenie uwagi na istotę nowych przepisów, tak aby móc je prawidłowo interpretować i prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami prawa.  
• Przedstawienie zmian rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w tym uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania:
- czy zmiana rozporządzenia wymusza zmianę dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej? 
- czy pracownicy, otrzymujący w 2024 r. zgodę na wykonywanie pracy zdalnej w miejscu wskazanym jeszcze w 2023 r. muszą złożyć nowe oświadczenia zanim zostaną dopuszczeni do wykonywania pracy zdanej po okresie przejściowym wskazanym w rozporządzeniu?

zwiń
rozwiń
Program

I. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w 2024 r.:
1. Jak wprowadzenie pracy zdalnej przełożyło się na zakres dokumentacji pracowniczej prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika?
2. Jakie dokumenty muszą być przechowywane przez pracodawcę i gdzie, w razie dopuszczenia jedynie okazjonalnej pracy zdalnej?
3. Czy w przypadku każdego dnia okazjonalnej pracy zdalnej konieczne jest składanie odrębnego wniosku oraz wymaganych przepisami prawa oświadczeń? 
4. Czy zdalna kontrola pracownika wykonującego okazjonalną pracę zdalną wymusza dokumentowanie kontroli? 
5. Jak dopuszczenie postaci elektronicznej składania wniosków przez pracowników przełoży się na prowadzenie papierowych akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy. 
6. Nowa treść umowy o pracę i jej znaczenie dla pracodawców samorządowych.
7. Sposób formułowania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia – wyjaśnienia organów
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które u pracodawcy odpowiadają za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz za przygotowywanie projektów pism i odpowiedzi dla pracowników na składane przez pracowników wnioski.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 r. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 marca 2024 r.