Przegląd problematycznych zagadnień prawa pracy dla praktyków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Łodzi

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy jest szczególnie ważnym obowiązkiem pracodawcy samorządowego. Liczne przepisy w wielu aktach prawnych oraz różnorodność przypadków, z którymi pracodawca ma do czynienia realizując ten obowiązek powoduje, że w praktyce na tym tle powstają liczne wątpliwości. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy zagadnieniami, z którymi pracodawca samorządowy może się na co dzień zmierzyć, związanymi zasadniczo z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą, zatrudnieniem na czas określony – przedstawionymi szczegółowo w programie. Trener zaprezentuje najczęściej popełniane błędy w zakresie omawianej tematyki i zarekomenduje właściwe rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w samorządzie.
• Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy.
• Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.
• Przeanalizowanie i otrzymanie wzorów dokumentów do zastosowania w codziennej praktyce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Brak implementacji dyrektywy „work-life balance” w terminie. Czy stosować przepisy dyrektywy w jednostce?
2. Zasady świadczenia pracy przez obywateli Ukrainy. Podstawa świadczenia pracy, wymagania formalne, przetwarzanie danych osobowych, niezbędna dokumentacja.
3. Kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie okresowe w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
5. Badania profilaktyczne pracowników okazyjnie kierujących samochodem służbowym lub prywatnym.
6. Świadectwo pracy. Wzór, terminy wydania na przykładach, omówienie najczęściej popełnianych błędów, właściwa reakcja pracodawcy przy wniosku pracownika o wydanie odpisu świadectwa pracy.
7. Nowe akta osobowe przy kolejnej umowie zawartej z tym samym pracownikiem po 01.01.2019 r. Czy konieczne?
8. Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wskazówki, którym pracownikom informację tę wydawać.
10. Umowa o pracę. Prawidłowe określanie celu bądź okoliczności wyłączających limitowanie umów na czas określony, redagowanie umowy zawieranej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, data sporządzenia projektu umowy, termin jej zawarcia a termin rozpoczęcia pracy, roboty publiczne i prace interwencyjne a limit umów na czas określony.
11. Informacja o warunkach zatrudnienia. Wzór, najczęściej popełniane błędy.
12. Dwie równoległe umowy o pracę z tym samym pracownikiem a prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
13. Zasady rekompensowania pracownikowi pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota) ze szczególnym uwzględnieniem pracy powyżej 8 godzin.
14. Wyjścia prywatne pracowników. Wzór wniosku, zasady odpracowywania, sztywna norma pracowników niepełnosprawnych a możliwość odpracowywania nieobecności, dopuszczalność odpracowania wyjścia prywatnego w ramach urlopu wypoczynkowego.
15. Zaliczanie czasu szkoleń poza rozkładowym czasem pracy pracownika do czasu pracy – zasady naliczania i ewidencjonowania.
16. Informacje ujmowane na liście obecności a ochrona danych osobowych pracowników.
17. Nadgodziny kadry kierowniczej. Ko wchodzi w skład tej kategorii pracowników, ewidencjonowanie godzin pracy, rozliczanie pracy nadliczbowej.
18. Zasady naliczania stażu pracy pracownika i uzupełniania świadczeń ze stosunku pracy przy „spóźnionym” okazaniu dokumentów potwierdzających tzw. okresy zaliczalne (np. praca w gospodarstwie rolnym, okresy zatrudnienia).
19. Zaokrąglanie wartości liczbowych przy naliczaniu urlopu proporcjonalnego niepełnoetatowca. Studium przypadków.
20. Naliczanie urlopu uzupełniającego oraz urlopu kodeksowego łączonego z urlopem wypoczynkowym z tyt. niepełnosprawności.
21. Dokumentowanie braku uprzedniej karalności w przypadku nauczyciela oraz pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy - w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych, osób zainteresowanych tematyką samorządowego prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 509,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 września cena wynosi 459,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2022 r.