• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podstawowe regulaminy związane z prawem pracy w jednostce samorządowej

online

Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2024 roku, pod kątem regulaminu pracy w związku ze zmianami w kodeksie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną zasady tworzenia prawa wewnętrznego w odniesieniu do trzech głównych, obowiązkowych w jednostce samorządowej regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Regulaminy te określają organizację i porządek pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Tego typu akty regulujące poprawiają działanie firmy, pełnia funkcję ochronną dla pracodawcy i pracowników. Zatem zapisy muszą być dobrze zredagowane, jasne i akceptowalne dla obu stron. Przedstawimy Państwu obowiązkową ich treść, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów konstrukcyjnych, które w praktyce sprawiają najwięcej problemów. Wiele zagadnień zostanie zobrazowanych przykładowymi zapisami i prezentowanymi wzorami dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie regulacji dotyczących prawa wewnętrznego w jednostce samorządowej.
 • Omówienie treści obowiązkowych regulaminów – pracy, ZFŚS i wynagradzania.
 • Zwrócenie uwagi na kontrowersyjne zapisy, często kwestionowane przez organy kontrolne.
 • Zaprezentowanie zapisów dotyczących poszczególnych regulacji regulaminowych.
 • Omówienie błędów występujących w regulaminach
 • Poznanie zasad tworzenia regulaminów i zapisów dotyczących często mocno problematycznych. kwestii, jak np. regulacje dotyczące czasu pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy:
 • obowiązkowe regulaminy,
 • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
 • tryb ustalania regulaminów, wejście w życie regulaminów.
 1. Regulamin pracy:
 • obligatoryjna treść regulaminu pracy z uwzględnieniem zapisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • zapisy dotyczące wynagrodzeń w regulaminie pracy,
 • obowiązki pracownika i pracodawcy,
 • czas pracy w regulaminie, w tym czas pracy kierowców,
 • kontrola i monitoring pracowników w regulaminie pracy.
 1. Regulamin wynagradzania:
 • obligatoryjne elementy regulaminu wynagradzania,
 • regulamin w jednostce samorządowej,
 • premie i nagrody,
 • warunki przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego,
 • wprowadzenie innych dodatków niż wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Regulamin ZFŚS:
 • przeznaczenie środków ZFŚS,
 • osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego,
 • ocena kryterium socjalnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza jednostek samorządowych ich jednostek organizacyjnych, pracownicy działów personalnych, działów kadrowo-płacowych, członkowie komisji socjalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tyś. godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 11 kwietnia 2024 r.