• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie podróży służbowych pracowników po zmianach od lipca 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podróże służbowe w jednostkach administracji istotne z punktu widzenia osób zajmujących się kadrami w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy zasady rozliczania podróży służbowych pracowników (delegacje) zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz rozliczania samochodu po zmianach od lipca 2022 r. Zajęcia mają formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne trudności związane z rozliczaniem kosztów podróży pracowników. Na zajęciach przedstawimy dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie uregulowań prawnych związanych z rozliczaniem podróży służbowych.
• Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych.
• Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do trudności i są ukierunkowane na ich rozwiązanie.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany wprowadzone od 28 lipca 2022 r.:
• zmiana wysokości diety z 30,00 zł. do 38,00 zł.;
• zmiana wysokości ryczałtu na dojazdy;
• zmiana wysokości ryczałtu za noclegi;
• przepis przejściowy – od kiedy stosować zmienione wartości rozliczeń;
• problemy praktyczne: jak rozliczyć podróż służbową trwającą w trakcie zmiany, jak wyliczyć część diety?
2. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców – zmiany od lutego 2022 r.:
• założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
• odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
• zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
• zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
• pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
• 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
• zwolnienia na gruncie ZUS;
• rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 30 września 2022 r.