Rozliczanie podróży służbowych pracowników po zmianach przepisów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podróże służbowe w jednostkach administracji istotne z punktu widzenia osób zajmujących się kadrami w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy zasady rozliczania podróży służbowych pracowników (delegacje) zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz rozliczania samochodu po zmianach w 2022 r. Przedstawimy również zmiany w zakresie rozliczania samochodów, które są projektowane. Zajęcia mają formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne trudności związane z rozliczaniem kosztów podróży pracowników. Na Webinarium przedstawimy dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie uregulowań prawnych związanych z rozliczaniem podróży służbowych.
• Przedstawienie zmian, które zostały już wprowadzone, a także tych które dopiero są projektowane.
• Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych.
• Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do trudności i są ukierunkowane na ich rozwiązanie.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kolejne zmiany rozliczania podróży służbowych:
a. zmiana diet zagranicznych od 29 listopada 2022 r.;
b. zmiana diety krajowej – wzrost do 45 zł.;
c. zmiana ryczałtów uzależnionych od wysokości diet: ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
d. zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej odbywanej przed i po zmianie diety;
e. zmiana diety krajowej od lipca i od 2023 r – zasady rozliczeń.
2. Projektowane zmiany przepisów dotyczących rozliczania samochodów:
a. zmiana stawek za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
b. stawki dotychczasowe a stawki zmienione;
c. rozliczanie samochodów elektrycznych;
d. dodatkowe badanie lekarskie – czy konieczne?
e. Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy – najnowsze kontrole PIP.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 stycznia 2023 r.