• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych w 2023 roku. Zajęcia praktyczne dla działów kadr i płac

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy zasady rozliczania pracowniczych planów kapitałowych w 2023 r., a także przedstawimy praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników. Uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami problemów, które mogą się pojawić w funkcjonowaniu PPK w najbliższym czasie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie nowych regulacji oraz możliwie występujących problemów związanych z nowymi uregulowaniami w zakresie PPK.
  • Zaprezentowanie praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
zwiń
rozwiń
Program

1. Rezygnacja z PPK w 2023 r.:
a. Podmioty zobowiązane do zbierania ponownie druków.
b. Termin na ponowną rezygnację z PPK.
c. Skutki przekroczenia terminu na złożenie rezygnacji.
d. Obowiązki pracodawcy związane z rezygnacją z PPK.
e. Forma składania rezygnacji.
2. Zmiany w rozliczaniu PPK wprowadzone od czerwca 2022 r.:
a. Zmiana definicji podmiotu zatrudniającego.
b. Nowe uprawnienia PIP, w tym nakładanie kar w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania PPK.
c. Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców w stosunku do PFR.
d. Zawieranie umów o prowadzenie PPK przez osoby 55+ - doprecyzowania zasad.
e. Zmiany terminów na składanie oświadczeń przez uczestnika PPK oraz na składanie deklaracji dotyczących PPK.
f. Ujednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK.
g. Wprowadzenie możliwości wycofania nienależnych wpłat do PPK.
3. Wyliczanie okresu do zgłoszenia do PPK:
a. ZMIANA TERMINU i wprowadzenie okresu od 14 dni do 10-tego po upływie 3 miesięcy.
b. Kiedy obowiązuje okres 14-dniowy?
c. Jak liczyć okres od dnia zgłoszenia przez osobę zatrudnioną wniosku o objęcie PPK?
d. Zatrudnienie w trakcie miesiąca – zasady wyliczeń.
e. Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy – sposoby wyliczania.
f. Zatrudnienie na przełomie roku – co z 3-miesięcznym okresem?
g. Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę.
h. Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika – sytuacje wyjątkowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 marca 2023 r.