Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w ramach przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań, jakie wprowadza Polski Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

Przed nami kolejna zmiana przepisów dotyczących rozliczania wynagrodzeń. Wprowadzone na początku roku zmiany przepisów spowodowały liczne problemy i trudności interpretacyjne, a w konsekwencji liczne wątpliwości i błędy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnienie aktualnych przepisów prawa. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu oraz najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzony od 10 marca 2022 r. i planowanych od 1 lipca 2022 r., a tym samym zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy przez uczestników szkolenia.
• Zdobycie umiejętności prawidłowego naliczania listy płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu a także otrzymanie praktycznych wskazówek i przykładów w tym zakresie. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowa skala podatkowa:
• Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
• Podwyższenie do 120.000 zł. drugiego progu podatkowego.
• Zmiany w obliczaniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników.
• Wartość kwoty zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie pracowników.
• Rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.
• Obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach.
• Zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach.
2. Likwidacja odliczeń od podatku składki zdrowotnej:
• Dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów prawa podatkowego.
• Nowe ulgi dla pracowników i zleceniobiorców od stycznia 2022 r.
• Ulga dla klasy średniej:
- miesięczne przychody a prawo do ulgi zastosowanie algorytmu ulgi w rozliczeniu rocznym,
- roczne przychody a prawo do ulgi zastosowania.
• Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi.
• Zmiany na liście płac.
• Odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
3. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych z zastosowaniem nowych ulg:
• „Ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”.
• „Ulga na powrót”.
• „Ulga Rodzina 4+”.
• Oświadczenia, limity, zbieg ulg.
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
• Składka zdrowotna zleceniobiorcy.
• Składka zdrowotna członka zarządu.
5. Nielegalne zatrudnianie nowe przepisy negatywne skutki dla pracodawcy:
• Definicja nielegalnego zatrudnienia.
• Skutki dla pracodawcy.
• Rozliczenie składek ZUS i podatku.
• Nowe korzyści dla pracownika.
• Nielegalne wykonywanie pracy a umowy cywilne.
6. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT:
• Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem.
• Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków.
• Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.
• Nowa ulga członków związków zawodowych.
• Zmiany w uldze prorodzinnej.
7. Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 oraz ustawą z 9 marca 2022:
• Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy.
• Ujemna różnica w kwotach zaliczki.
• Zwrot nadwyżki pracownikowi.
• Wniosek pracownika o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek.
8. Planowane zmiany w Polskim Ładzie:
• Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców.
• Wspólne rozliczenie zamiast ulgi dla samotnych rodziców.
• Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Oraz limity tych odliczeń.
• Od lipca 2022 roku obniżenie stawka PIT z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.
• Likwidacja ulgi dla klasy średniej/
9. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca 2022 r.