• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Samorządowe prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach ze szczególnym uwzględnieniem nowych stosunków pracy zawartych po wyborach samorządowych

Przy zgłoszeniu do 17 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2024 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy dotyczące naboru i zatrudnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia skupimy się na zagadnieniach kluczowych dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe z uwzględnieniem specyfiki samorządowej. Przygotujemy konkretne pytania i udzielimy na nie szczegółowych odpowiedzi, aby wesprzeć pracowników w codziennej praktyce. Pytania będą dotyczyć aktualnych wyzwań, z którymi mogą się spotykać pracownicy, zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych, które miały miejsce w kwietniu tego roku. Rozpoczęcie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wynikającego z wyboru lub powołania stanowi doskonałą okazję do zweryfikowania poprawności dotychczasowych praktyk oraz ewentualnej korekty na przyszłość. Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu procedur i najlepszych praktyk związanych z tym procesem, aby zapewnić pracownikom działów kadr odpowiednie narzędzia i wiedzę potrzebną do skutecznego zarządzania personalnymi sprawami samorządowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania sprawami personalnymi w samorządach. Dzięki udziałowi w Webinarium Uczestnik:

 • Zostanie zapoznany z wymogami dotyczącymi dokumentacji, włączając w to pytania o nowe stosunki pracy oraz dokumentację czasu pracy.
 • Pozna dobre i skuteczne praktyki potwierdzania obecności pracowników oraz zdobędzie wiedzę na temat aktualizacji regulaminu pracy.
 • Uzyska wiedzę, dzięki której zmniejszy ryzyko naruszenia przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych.
 • Zrozumie odpowiedzialność w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Otrzyma wyjaśnienie kwalifikacji stanowisk i uprawnień pracowniczych, włączając w to procedury awansu wewnętrznego.
 • Będzie miał możliwość konsultacji z ekspertem w przypadku problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czy nawiązanie nowych stosunków pracy z wyboru lub powołania wymuszało założenie nowej dokumentacji pracowniczej?
 2. Czy dokumentacja pracownicza to jedynie akta osobowe?
 3. Czy rozwiązanie stosunku pracy z wyboru wymuszało wydanie świadectwa pracy?
 4. Jak poprawnie prowadzić dokumentacje dotyczącą czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania?
 5. Jak pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania powinni potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
 6. Czy w treści regulaminu pracy powinny znaleźć się regulacje uwzględniające specyfikę zatrudniania pracowników z wyboru i powołania?
 7. Jaka jest poprawna treść informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania?
 8. Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru (dotyczy wójta, burmistrza, prezydenta miasta), by zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych?
 9. Czy i w jakich przypadkach osoby dokonujące czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, będą ponosiły odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (poza brakiem aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy i szkolenia w dziedzinie bhp)?
 10. Jak zakwalifikować osoby zatrudnione na stanowiskach wójta, zastępcy wójta oraz skarbnika w zakresie uprawnień pracowniczych, czy te stanowiska zaliczamy do stanowisk urzędniczych?
 11. Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w przypadku nieobecności wójta / starosty / marszałka?
 12. Czy pracownik, który wygrał nabór na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą, jeżeli wcześniej pracował na stanowisku urzędniczym w innej jednostce, wymienionej w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych?
 13. Ile osób może / musi liczyć komisja przeprowadzająca nabór na stanowisko urzędnicze?
 14. Ile osób może / musi liczyć komisja egzaminacyjna po zakończonej służbie przygotowawczej?
 15. Czy pracownika, który był zatrudniony na stanowisku pomocniczym (pomoc administracyjna) na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i odbył służbę przygotowawczą, po wygranym naborze będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowych w jednostkach samorządu jak również do sekretarzy urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób fizycznych, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiła się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy, Forów Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Przez wiele lat współpracowała z Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym, w ramach którego działał również Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Korzystając z wieloletnich doświadczeń zawodowych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi szkolenia, oferuje audyty, specjalistyczne doradztwo oraz udziela pomocy prawnej w innych formach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 17 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.