• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Samorządowe prawo pracy. Od naboru do nawiązania stosunku pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z najnowszych zmian w prawie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mają praktyczne znaczenie dla pracowników działów kadr pracodawców samorządowych, pracujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Szkolenie to praktyczne warsztaty w zakresie przeprowadzania naboru i prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o obowiązkach jakie pracodawca samorządowy musi spełnić by przeprowadzić proces rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami – tak by nie narazić się na odpowiedzialność. 
W trakcie szkolenia omówione będą zagadnienia związane z:
• pojęciem definicji pracodawcy,
• problemami jakie występują w trakcie prowadzenia naboru w okresie pandemii,
• prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników,
• prawidłowym przygotowaniem umów o pracę oraz przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w tym szkoleniu to przede wszystkim:

  • praktyczne zajęcia z wysokiej klasy ekspertem w zakresie samorządowego prawa pracy,
  • poznanie najnowszego orzecznictwa sądów oraz instytucji nadzoru (PIP, UODO, NIK) w zakresie naboru i zatrudniania pracowników,
  • zwrócenie uwagi na najbardziej wrażliwe kwestie w zakresie prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników.

     

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy, błędne oznaczanie pracodawcy w treści dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
2. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy, problemy pojawiające się w okresie epidemii COVID-19: 
- możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym, 
- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, 
- miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, 
- preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, 
- rodzaje dokumentów i termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy,
- charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, 
- informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, 
- termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór.
3. Dane osobowe, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie:
- dokumenty potwierdzające dane osobowe, które mogą być żądane przez pracodawcę, 
- problemy praktyczne związane z zakresem danych i sposobem ich pozyskiwania oraz potwierdzania – wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie. 
4. Umowa o pracę i rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę; praktyczne problemy z nawiązywaniem stosunku pracy w okresie epidemii COVID-19.
5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne i praktyczne problemy z tym związane (w tym m.in. jakich dokumentów nie można przechowywać w aktach osobowych, jak należy archiwizować dokumenty doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia, uzupełnianie dokumentacji, a uprawnienia pracownicze, w jaki sposób należy usuwać dokumenty z akt osobowych) – wyjaśnienia organów stanowiących przepisy oraz organów kontroli. 
6. Podsumowanie omawianych zagadnień.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów kadr i płac, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji pracowników oraz ich zatrudnienie, kadra kierownicza, która bierze udział w procesie naboru i adaptacji pracownika w administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 stycznia 2022 r.