Trzynastka za 2022 rok. Abc rozliczeń od podstaw dla początkujących w przykładach. Teoria a praktyka

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane aktualne informacje na temat zasad rozliczania dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2022 rok ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich podstaw decydujących o prawie do trzynastki - jej wysokości czy też sposobach obliczania terminów. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z najistotniejszymi problemami praktycznymi, obowiązującymi przepisami oraz aktualnym orzecznictwem związanym z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo.
  • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia w celu poprawnego identyfikowania zdarzeń związanych z rozliczaniem „trzynastki”.
  • Wyjaśnienie problemów dotyczących tematyki szkolenia oraz możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pracownicy uprawnieni do „trzynastki” – kto i dlaczego?
2. Warunki nabycia prawa do „trzynastki” – co to są przesłanki nabycia prawa do trzynastki.
3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego – ile to jest w praktyce?
4. Pojęcie „przepracowania” i nieobecności w pracy – podstawa w trzynastce bez której nie ma trzynastki.
5. Pozbawienie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – może się zdarzyć ale nie musi.
6. Zasady naliczania wysokości „trzynastki” – każda zasada ma wyjątek – co to za wyjątek.
7. Wyliczanie wysokości „trzynastki” – każdy wynik może mieć błąd a tak nie powinno być ale się zdarza.
8. Termin wypłaty „trzynastki – niby proste a jednak można się pomylić.
9. Obliczanie terminów – dwie zasady liczenia w praktyce i konsekwencje wyboru - raz masz a drugi raz nie masz trzynastki w tym samym stanie faktycznym. 
10. Pełna ewidencja księgowa – 2022 rok.
11. Zdarzenia szczególne związane z „ trzynastką” – np. zgon pracownika , korekta PPK itd.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, osoby odpowiedzialne za wypłatę wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2022 r.