Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem specyfiki promocji zatrudnienia

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udziału w Webinarium w ramach którego przedstawione zostaną praktyczne aspekty przygotowywania umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów przewidzianych w regulacjach dotyczących promocji zatrudnienia. W ramach szkolenia zostaną przedstawione m.in.: podstawowe zasady prawa umów, zasady dotyczące tworzenia tekstu umowy a także nasz ekspert omówi szczególne uwarunkowania wybranych umów przewidzianych w regulacjach dotyczących promocji zatrudnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy biorący udział w spotkaniu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prawidłowego określania stron umowy;
  • prawidłowego określania sposobu reprezentacji;
  • prawidłowego określania przedmiotu umowy i innych kluczowych jej postanowień;
  • prawidłowego wyboru instytucji służących zabezpieczaniu wykonania obowiązków umownych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Uwagi wprowadzające – podstawowe zasady prawa umów:
1. Zasada swobody umów: 
a. Treść zasady.
b. Granice swobody umów.
c. Skutki przekroczenia granic swobody umów.
2. Zasada trwałości umów i instytucje prowadzące do przedterminowego ustania bytu prawnego umowy:
a. Zasada trwałości umowy.
b. Dopuszczalność zmiany umowy.
c. Zmiana umowy (aneks do umowy).
d. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
e. Wypowiedzenie umowy.
f. Odstąpienie od umowy.
II. Elementy umowy - Komparycja
1. Oznaczenie typu umowy.
2. Oznaczenie daty:
a. Znaczenie określenia daty.
b. Sposób oznaczenia daty.
3. Oznaczenie miejsca:
a. Znaczenie oznaczenia miejsca.
b. Sposób oznaczenia miejsca.
4. Oznaczenie stron:
a. Sposób oznaczania w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego:
• Oznaczenie podmiotu zawierającego umowę.
• Oznaczenie sposobu reprezentacji podmiotu zawierającego umowę.
b. Sposób oznaczania w odniesieniu do drugiej strony umowy. Oznaczenia podmiotu zawierającego umowę. Oznaczenia w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi oraz oznaczenia w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także prowadzących działalność przy wykorzystaniu umowy spółki cywilnej.
c. Oznaczenia w przypadku umów zawieranych ze spółkami tj. Osobowymi i Kapitałowymi.
d. Oznaczenia w przypadku umów zawieranych z innymi osobami prawnymi.
e. Oznaczenie sposobu reprezentacji podmiotu zawierającego umowę:
• Zasady reprezentacji w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi.
• Zasady reprezentacji w przypadku umów zawieranych z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi ale posiadającymi zdolność prawną.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, sekretarze, zamówieniami publicznymi, prawnicy oraz osoby zainteresowane problematyką prawa umów, a zwłaszcza umów związanych z realizacją instytucji promocji zatrudnienia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter, mediator, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, asystent w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca kursów, szkoleń i Webinariów prowadzonych dla Izby Notarialnej w Krakowie oraz Izb Adwokackich w Krakowie i w Warszawie, jak również licznych szkoleń prowadzonych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 października 2022 r.