• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o obronie Ojczyzny. Zmiany w obowiązkach pracodawców wobec osób odbywających służbę wojskową

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu rozwiążecie problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących obronności kraju w tym rejestracji i kwalifikacji wojskowej w związku z ustawą o obronie Ojczyzny. 

Ważne informacje o szkoleniu

18 marca 2022 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o obronie Ojczyzny, która zawiera kompleksowe uregulowanie problematyki obowiązków obywateli w zakresie obrony kraju. Ustawa wprowadza przepisy ustanawiające obowiązki pracodawców względem osób, które będą odbywać różne rodzaje służby wojskowej i w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie zakładu pracy.  Nowe regulacje mogą mieć też bezpośredni wpływ na pracodawców, którzy np. nie będą mogli rozwiązać umów o pracę z osobami powołanymi do obowiązkowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej. Taka ochrona obejmie także małżonków rekrutów. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz z obowiązkami pracodawcy wobec osób odbywających służbę wojskową. Program ułożony został w formie pytań, pod kątem kluczowych kwestii i najczęściej pojawiających się wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie pracodawców i jego pracowników z tymi nowymi uregulowaniami oraz odpowiedź na kluczowe pytania  dzięki, którym pracodawca i jego pracownicy pozyskają wiedzę o:

 • zmianach w obowiązkach pracodawców wobec osób odbywających służbę wojskową kluczową w celu prawidłowego funkcjonowania jego zakładu pracy,
 • obowiązku względem pracownika w szczególności w zakresie ochrony stosunku pracy dla osób odbywających różne rodzaje służby oraz ich małżonków,
 • w zakresie zwolnień od pracy na czas wykonywania różnych rodzajów służby.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do ustawy o obronie ojczyzny. Jakie konsekwencje ustawa o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy niesie dla pracodawców? Najważniejsze fragmenty ustawy o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy.
 2. Kto podlega obowiązkowi pełnienia służby wojskowej? Czy dotyczy on także kobiet?
 3. Czy ustawa o obronie ojczyzny przywraca obowiązkową zasadniczą służbę wojskową?
 4. Czy pracodawca może pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
 5. Jakie są obowiązki pracownika, gdy otrzyma wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym służba w obronie terytorialnej lub aktywnej rezerwie będzie pełniona?
 6. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy czy urlopu bezpłatnego w związku z obroną ojczyzny?
 7. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia i wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku powołania pracownika?
 8. Czy pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem może otrzymać dodatkowe świadczenie?
 9. Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zasadniczej służby albo terytorialnej służby wojskowej?
 10. Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej przysługiwać będzie prawo do otrzymania od pracodawcy odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia?
 11. Jak wygląda zatrudnienie pracownika po zwolnieniu ze służby?
 12. Jak wygląda ochrona małżonka w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowe?
 13. Kiedy osoba, która odbyła służbę, skorzysta z pierwszeństwa zatrudnienia w administracji publicznej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, pracownicy działów kadrowych, przedsiębiorcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 21 lipca 2022 r.