Wątpliwości w stosowaniu samorządowego prawa pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2021roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy jest szczególnie ważnym obowiązkiem pracodawcy samorządowego. Liczne przepisy w wielu aktach prawnych oraz różnorodność przypadków, z którymi pracodawca ma do czynienia realizując ten obowiązek powoduje, że w praktyce na tym tle powstają liczne wątpliwości. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami, z którymi pracodawca samorządowy może się na co dzień zmierzyć, związanymi zasadniczo z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą, zatrudnieniem na czas określony – przedstawionymi szczegółowo w programie. Trener zaprezentuje najczęściej popełniane błędy w zakresie omawianej tematyki i zarekomenduje właściwe rozwiązania. Zagadnienia uwzględniają obecne realia covidowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w samorządzie.
  • Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy.
  • Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dopuszczalność kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie okresowe w okresie stanu epidemii.

2. Stosowanie przepisów dot. obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie wstępne po zmianach w grudniu 2020 r.

3. Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.

4. Świadczenie pracy w okresie kwarantanny oraz izolacji - ewidencja czasu pracy, badania kontrolne, wynagrodzenie.

5. Świadectwo pracy - wzór, terminy wydania na przykładach, omówienie najczęściej popełnianych błędów, właściwa reakcja pracodawcy przy wniosku pracownika o wydanie odpisu świadectwa pracy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 2 lipca 2021 r.