• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS, a także ze zwiększoną roszczeniowością pracowników oraz z dużą odpowiedzialnością za wydatkowanie środków ZFŚS podczas szkolenia krok po kroku omówimy najważniejsze przedmiotowe zagadnienia. Zaprezentujemy:
• najczęstsze powody kontroli w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS;
• najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania i przyznawania świadczeń w ramach ZFŚS;
• roszczenia pracownicze w zakresie wydatkowania środków ZFŚS.
Uczestnik zajęć przede wszystkim otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS, jak również poznaje i utrwala wiedzę związaną z ZFŚS. Dodatkowo, zapoznaje się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego rozliczania ZFŚS. Prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami z praktyki i doświadczenia trenera. Zajęcia prowadzone są przez cenionego eksperta, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W praktyczny sposób zapoznasz się z prawidłowymi zasadami gospodarowania środkami ZFŚS w oparciu o aktualne przepisy.
• Poznasz zasady prawidłowego rozliczania ZFŚS.
•  Dowiesz się jak prawidłowo gospodarować środkami ZFŚS w oparciu o aktualne przepisy, stanowiska, interpretacje i wyroki.
•   Poznasz praktyczne sposoby postępowania i wskazówki prawidłowego gospodarowania środkami ZFŚS, a dzięki temu będziesz wiedzieć jak uniknąć nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS?
2. Co to jest kryterium socjalne?
3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
4. Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
5. Czy można stosować zapis o 14 – dniowym urlopie wypoczynkowym przy dofinansowaniu do wypoczynku?
6. Jak naliczyć odpis na ZFŚS?
7. Na jakiej podstawie naliczyć odpis na emerytów i rencistów?
8. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
9. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
10. Jak potwierdzać sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO? Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)?
11. Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgromadzone na potrzeby ZFŚS?
12. Jakie zapisy warto zawrzeć w regulaminie ZFŚS?
13. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
14. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
15. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
16. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie obowiązują kwoty wolne od podatku?
17. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
18. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego gospodarowania środki ZFŚS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2024 r.