ZFŚS w placówce oświatowej w 2021. Praktyczne stosowanie przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych i poznania aktualnego orzecznictwa w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy dotyczącej ZFŚS w placówce oświatowej. Wskazanie specyfiki ZFŚS w Karcie Nauczyciela i pozyskanie odpowiedzi na pytania:

 • jak przyznawać świadczenia?
 • jak tworzyć odpisy dla nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami?
 • na jakich zasadach emerytowani nauczyciele mogą uczestniczyć w ZFŚS?
 • kto może skorzystać z ZFŚS?
 • jak prawidłowo administrować ZFŚS?
 • co powinien zawierać regulamin ZFŚS?
 • jak prawidłowo prowadzić ZFŚS by przestrzegać przepisów o RODO.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Obowiązek tworzenia i zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. ZFŚS w Karcie Nauczyciela. Zasada jednego ZFŚS w szkole.
 4. Odpisy:
 5. dla nauczycieli,
 6. dla nauczycieli – emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 7. odpis dla pracowników niebędących nauczycielami.
 8. Rodzaje i zasady przyznawania  świadczeń z ZFŚS.
 9. Kto jest uprawnionym do  korzystania z ZFŚS?
 10. Administrowanie ZFŚS.
 11. ZFŚS a zgodność z RODO.
 12. Regulamin ZFŚS.
 13. Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów dotyczących ZFŚS.
 14. Wybrane orzecznictwo.
 15. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się ZFŚS, sprawami kadrowymi i płacowymi w szkołach i placówkach oświatowych, dyrektorzy szkół oraz pracownicy jednostek samorządowych obsługujących szkoły i placówki oświatowe, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń