• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany i bieżące zagadnienia prawa pracy

Cena: 479 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 19 października 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

W drugiej połowie 2021 r. nastąpią zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru poprzez nowelizację ustawy regulującej tę pragmatykę pracowniczą. Przewidziana jest również kolejna nowelizacja rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych, która w połowie września 2021 r. została skierowana do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Szkolenie ma na celu omówienie tych zmian oraz zaprezentowanie innych zagadnień prawa pracy, które w okresie stanu epidemii pozostają w kręgu zainteresowania pracodawców. W pierwszej części szkolenia Prowadzący omówi przede wszystkim najnowsze zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zarówno zatrudnionych na podstawie wyboru jak i umowy o pracę. Przedstawi także inne bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Druga część szkolenia poświęcona będzie właściwemu stosowaniu przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia w dziedzinie bhp w okresie ogłoszonego na terytorium stanu epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poznanie najnowszych zmian w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
 • nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w samorządzie,
 • poznanie właściwej praktyki w zakresie kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe w czasie epidemii,
 • możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w prawie pracy 2020/2021 r.

 1. Zmiana Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – nowe stanowiska, dostosowanie wewnątrzzakładowych przepisów, wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Wyższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru ze szczególnym uwzględnieniem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 3. Zagadnienia prawa pracy objęte szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r.
 4. Problematyka świadczenia pracy przez pracownika w okresie izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny – dokumentowanie, dopuszczalność udzielenia urlopu wypoczynkowego, badania kontrolne.
 5. Rozszerzenie uprawnień dla pracowników socjalnych – zmiany w dodatku z tyt. pracy w terenie, dodatkowym urlopie wypoczynkowym.
 6. Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 7. Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 8. Zmiany zasad udzielania pracownikowi zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników.
 9. Pracodawca wobec powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – przetwarzanie informacji o fakcie zaszczepienia się pracownika, dopuszczalność różnicowania uprawnień pracowniczych w zależności od tego, czy pracownicy poddali się szczepieniu.
 10. Zawieszenie tzw. domniemania doręczenia w prawie pracy.
 11. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

II. BHP w dobie pandemii.

 1. Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
 2. Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 3. Zmiana od 16.12.2020 r. w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
 4. Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 5. Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
 6. Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 7. Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
 8. Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os przy zgłoszeniu do 19 października.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia do 28 października 2021 r.