• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany i nowości w prawie pracy oraz najistotniejsze problemy ostatniego półrocza

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, w przystępny i praktyczny sposób przybliży problematyczne zagadnienia z zakresu prawa pracy. Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji, pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, a jego program uwzględnia zmiany związane z wdrożeniem dyrektyw w sprawie:

 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
 • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);
 • ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937);

a także te, wynikające z nowelizacji wprowadzających do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej oraz kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przekazanie najważniejszych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia.
 • przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty, rozwieje wątpliwości interpretacyjne i pozwoli uczestnikom uchronić się od popełniania błędów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony? (Nowość!)
 2. W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów? (Nowość!)
 3. W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, zawartej na okres próbny? (Nowość!)
 4. Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy? (Nowość!)
 5. Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania? (Nowość!)
 6. Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony? (Nowość!)
 7. Jakie nowe elementy pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? (Nowość!)
 8. Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę? (Nowość!)
 9. Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi? (Nowość!)
 10. Jakie nowe informacje trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę? (Nowość!)
 11. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy? (Nowość!)
 12. Co zmieni się w zakresie szkoleń, podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników? (Nowość!)
 13. Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy? (Nowość!)
 14. Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu? (Nowość!)
 15. Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym? (Nowość!)
 16. Jak zmienią się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem? (Nowość!)
 17. Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4? (Nowość!)
 18. O ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu? (Nowość!)
 19. O ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą? (Nowość!)
 20. Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego? (Nowość!)
 21. Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? (Nowość!)
 22. Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”? (Nowość!)
 23. Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia? (Nowość!)
 24. Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? (Nowość!)
 25. Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy? (Nowość!)
 26. Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy? (Nowość!)
 27. Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice? (Nowość!)
 28. Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych? (Nowość!)
 29. Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do Kodeksu pracy? (Nowość!)
 30. Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji? (Nowość!)
 31. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przerw w pracy? (Nowość!)
 32. Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy? (Nowość!)
 33. Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika? (Nowość!)
 34. W jakich sytuacjach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiązał pracodawcę? (Nowość!)
 35. Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii? (Nowość!)
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji, spółek i przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń