• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany od 2022 roku w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Zapraszamy Państwa na szkolenie  Zmiany od 2022 roku w zakresie zatrudniania cudzoziemców z uwzględnieniem zatrudnienia obywateli Ukrainy

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa specustawa o obywatelach Ukrainy w Polsce jest już obowiązującym prawem. Dla polskich przedsiębiorców tworzy ona nowe możliwości w zakresie łatwiejszej legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, którzy chcieliby zatrudnić się w Polsce. Jednocześnie przewiduje szereg ulg i dotacji dla przedsiębiorców wspierających uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Celem szkolenia jest przygotowanie polskich przedsiębiorców do działania w czasach kryzysu imigracyjnego i humanitarnego w Polsce i na Ukrainie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dostarczenie najnowszych, najbardziej aktualnych informacji w szczególności dotyczących obywateli z Ukrainy, pozwalających zapoznać się oraz zrozumieć najnowsze i najbardziej problematyczne elementy systemu polskiego prawa imigracyjnego.
• Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu spotkania uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. 
• Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rozwiązywanie kryzysowe problemów związanych z pobytem osób przybywających z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – ścieżki postępowania:
a. Przybycie do Polski bezpośrednie, a poprzez inne kraje – Mołdawię, Węgry, Rumunie, Słowację.
b. Osoby bez dokumentów (paszporty nieważnie, paszporty wewnętrzne, brak jakiegokolwiek dokumentu), wjeżdżające na podstawie zgody komendanta SG.
c. Osoby posiadające ważne paszporty i dotychczas wydane wizy i zezwolenia na pobyt.
d. Obywatelstwo inne niż ukraińskie, czy pobyt jest legalny?
e. Dzieci i członkowie rodzin – bez i z dokumentami
f. Wniosek o PESEL – kiedy składać go w gminie?
g. Legalny pobyt na podstawie specustawy, a przepisy antycovidowe.
h. Kiedy wyjazd oznacza rezygnację z podlegania pod nowe przepisy.
2. Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.:
a. Zatrudnianie na podstawie standardowych oświadczeń i zezwoleń.
b. Powiadomienia o zatrudnieniu ze specustawy, a dotychczasowe dokumenty.
c. Przedłużenia ważności pobytu na podstawie przepisów antycovidowych, a nowe przepisy.
d. Możliwość wykonywania pracy przez osoby, które wjechały do Polski niebezpośrednio.
e. Przedłużanie ważności dokumentów legalizujących pracę/korzystanie z nowych przepisów odnośnie osób, która 24 lutego były już w Polsce.
f. Zmiana pracodawcy przez osoby, które podlegają specustawie.
g. Ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla osób wykonujących szczególne zawody.
3. Dotacje i dofinansowania:
a. Co jeżeli obywatel Ukrainy nie wjechał do PL bezpośrednio?
b. Co z pomocą dla osób pomagających obywatelom Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych i płacowych w JST, urzędów pracy, a także pracownicy przedsiębiorstw, właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik w kancelarii z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 kwietnia 2022 r.