• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzje zarządcy drogi w świetle nowych przepisów techniczno-budowlanych oraz nowe zasady projektowania, budowy i utrzymania dróg

online

Szkolenie w dniach 1 i 2 grudnia 2022 w godzinach od 09.30-14.30 każdego dnia

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. i wejściem w życie od 21 września br. przepisów wykonawczych określających warunki techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne i ogólne wymogi funkcjonalno-techniczne. Kluczowym aspektem tego szkolenia jest wyjaśnienie definicji i pojęć mających znaczenie prawne, które stają się podstawowym powodem uchyleń decyzji zarządców dróg i decyzji dotyczących inwestycji drogowych. Na zajęciach zaprezentujemy Państwu interpretacje zapisów Rozporządzenia, tak aby mogli Państwo uniknąć błędów przy wydawaniu decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 •  Omówienie zmian przepisów z września 2022 roku w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia wykonawczego określającego przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych
 • Przegląd znowelizowanych przepisów dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych wraz z komentarzem odnoszącym się do stanu dotychczasowego i potrzeb praktycznych z dziedziny zarządzania drogami publicznymi.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I

1. Zmiany w ustawie o drogach publicznych:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1783).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768).

2. Zmiany w decyzjach o lokalizacji zjazdu: wniosek; trudne warunki; określanie parametrów; odmowa.
3. Zmiany w zezwoleniach na lokalizację i zajęcie pasa drogowego: wniosek; urządzenia obce; reklamy;
 odmowa; przeniesienie decyzji.
4. Pytania i dyskusja.

Dzień II

1. Nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz. 1518).

2. Podstawowe warunki - elementy drogi:

 • Klasyfikacja dróg, prędkość do projektowania oraz pojazdy miarodajne.
 • Części drogi.
 • Budowle ziemne, nawierzchnie, skrajnia.
 • Urządzenia drogi, urządzenia obce.
 • Drogowe obiekty inżynierskie.
 • Widoczność.

3. Warunki techniczne użytkowania dróg publicznych:

 • Procesy całorocznego utrzymania bieżącego oraz utrzymania długoterminowego.
 • Pomiary i analizy ruchu drogowego.
 • Ocena stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki drogi.

4. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy zajmujący się obsługą prawną kwestii dotyczących dróg publicznych, wydający decyzje o lokalizacjach zjazdu i zajęciach pasa drogowego, tj: zarządcy dróg, pracownicy gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, w latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, autor i współautor publikacji książkowych i artykułów dotyczących prawnych zagadnień zarządzania drogami publicznymi m m.in.: Drogi publiczne i wewnętrzne - zarządzanie pasem drogowym, Anna Kornecka, Jakub Kornecki, Wydawnictwo C.H. Beck, 2021 oraz Prawne aspekty projektowania zjazdów z dróg publicznych, Przewodnik projektanta, nr 4, 2020

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie w dniach 1 i 2 grudnia 2022 w godzinach od 09.30-14.30 każdego dnia

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 listopada 2022 r.