• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych. Zagadnienia prawne i praktyczne

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą drogi publiczne w tym kwestia zjazdów i wjazdów w kontekście Ustawy o drogach publicznych oraz nowych przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przedstawimy temat dróg publicznych, a także dodatkowo dróg wewnętrznych pod kątem ich projektowania, budowy, zarządzania i organizowania ruchu. W związku z najnowszymi zmianami prawnymi zostanie podjęty temat zjazdów, wjazdów, wyjazdów, pasa drogowego, łączenia dróg wewnętrznych z publicznymi i korzystania z dróg.
Podczas zajęć między innymi odpowiemy na pytania i przeanalizujemy zagadnienia:
• Co to jest zjazd i jak wydawać zgodę na zjazd z drogi publicznej?
• Drogi wewnętrzne i umieszczanie na nich obiektów wobec definicji takiej drogi.
• Zarządzanie takimi drogami. Przenoszenie decyzji dotyczących zjazdów.
• Co znaczą tzw. "trudne warunki" i jakie mogą być odstępstwa od warunków technicznych budowy dróg?
• Relacje między terminem droga dla pieszych a chodnikiem.
• Lokowanie urządzeń obcych w drogach publicznych.
Ponadto omówimy kwestie organizowania dostępu do dróg oraz nazewnictwa ulic stanowiących drogi publiczne i wewnętrzne. Uzupełnieniem szkolenia będzie podsumowująca zajęcia sesja pytań i odpowiedzi - zachęcamy Państwa do wcześniejszego zgłaszania pytań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi.
• Omówienie regulacji wprowadzonych nowelizacją Ustawy o drogach publicznych oraz nowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi dróg publicznych i wewnętrznych.
• Podczas zajęć wyjaśnione zostaną wątpliwości w zakresie:
- Stosowania nowych przepisów.
- Zmiany idei projektowania dróg.
- Utrzymania i eksploatacji dróg.
- Organizacji zjazdów, wjazdów, przejazdów.
- Umieszczania różnych obiektów w drogach zarządzanych przez gminy, powiaty, województwa i dla dróg krajowych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tematu zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących również wzory pism i druków, a także zestawienie aktualnego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Geneza zmian w przepisach prawa dotyczących dróg.
2. Zakres zmian i regulacji w obecnie obowiązujących przepisach.
3. Nowe definicje w ustawie o drogach publicznych oraz pojęcia w warunkach techniczno-budowlanych dla dróg.
4. Pojęcie pasa drogowego.
5. Pojęcie „drogi dla pieszych” i chodnika, jaka jest relacja dzisiaj między tymi pojęciami?
6. Co to jest „przejście sugerowane” i „urządzenia alternatywne”?
7. Pojęcie „ruchu na drodze”.
8. Pojęcie „geometrii drogi” i „zakresu dostępu do drogi”.
9. Pojęcie „zasad wiedzy technicznej”.
10. Pojęcie „zjazdu” i „skrzyżowania”.
11. Drogi dla rowerów. Problematyka przejazdów dla rowerzystów.
12. Projektowanie obszarów uspokojonego ruchu – urządzenia wspomagające ruch, urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne.
13. Jezdnie i skrzyżowania po nowelizacji przepisów.
14. Zasady organizacji ruchu drogowego i organizacja ruchu drogowego po nowelizacji przepisów.
15. Pojęcie „urządzenia obce” i ich usytuowanie w drodze publicznej.
16. Pojęcie „podstawowe warunki” projektowe.
17. Pojęcie „cyklu życia drogi”.
18. Pojęcie tzw. 'trudnych warunków" i jego interpretacja. Kto te warunki i jak określa? Odstępstwa projektowe.
19. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po nowelizacji przepisów.
20. Nowa definicja „obszaru skrzyżowania”, skrzyżowania i węzły dróg.
21. Pojęcia przejścia sugerowane, chodnik poprzeczny, pas neutralny.
22. Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu. Jak stosować?
23. Zjazdy, wjazdy, wyjazdy - prawo i praktyka stosowania.
24. Skrajnie i widoczności.
25. Urządzenia obce i kanały technologiczne.
26. Drogi wewnętrzne w kontekście zmian prawnych.
27. Stosowanie przepisów w stosunku do dróg wewnętrznych.
28. Podsumowanie, przykłady, wzory, wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg, pracownicy administracji publicznej, urzędów gmin, powiatów, województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci, geodeci, urbaniści, wykonawcy robót budowlanych, w tym drogowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 marca 2023 r.