• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kompendium wiedzy z zakresu wydawania uprawnień transportowych. Najnowsze regulacje w ustawie o transporcie drogowym. Licencje na taksówki

Istnieje możliwość udziału w jednym wybranym dniu szkolenia - 359zł

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z zakresu transportu drogowego, przedmiotem którego będą uprawnienia transportowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowaliśmy ofertę webinarium podczas którego przez dwa dni omówimy kompleksowo zagadnienia z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób i rzeczy. Przeanalizujemy przepisy oraz wskażemy praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wydawaniem uprawnień transportowych. Omówione zostaną konkretne przypadki i problemy napotykane podczas prowadzenia spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wszelkiego rodzaju licencji na taksówkach począwszy, a skończywszy na pośrednictwie przy przewozie rzeczy i przewozach na potrzeby własne. Nasze zajęcia to kompendium wiedzy, które pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu procedury związanej z rozpatrywaniem wniosków o wydanie uprawnień, dokonywaniem wszelkiego rodzaju zmian w posiadanych uprawnieniach oraz prowadzeniem kontroli i cofaniem uprawnień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania i zmiany uprawnień transportowych.
  • Wskazanie rozwiązań do zastosowania w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas prowadzenia spraw dotyczących uprawnień transportowych.
  • Omówienie jak prawidłowo powinny być prowadzone sprawy związane z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy – zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji.
  • Doradzimy między innymi jak rozwiązywać sprawy potwierdzania zdolności finansowej i wydawania wypisów.
  • Podpowiemy jakie należy pobierać opłaty oraz jak przechodzić ze starego na nowy rodzaj licencji taksówkowych.
  • Zapewniamy konsultacje w zakresie problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1
1. Najnowsze przepisy dotyczące pojazdów pow. 2,5 t. dmc. Problemy dotyczące uprawnień, wypisów, zgłaszania pojazdów, potwierdzania zdolności finansowej, właściwości organów.
2. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot.
3. Zmiana właściwości organów wydających uprawnienia transportowe. Niejasności ustawowe w przypadku wygaśnięcia licencji międzynarodowej – obecny stan prawny a rzeczywistość.
4. Jak weryfikować:
a. Rzeczywistą i stałą siedzibę.
b. Posiadanie dobrej reputacji.
c. Sytuację finansową.
d. Kompetencje zawodowe.
e. Wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
5. Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów ustawy – kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i jak je weryfikować - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencjami na transport drogowy, a także pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena kursu: 660 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego dnia szkolenia.
Dwa dni 660 zł
Jeden dzień 359 zł
- proszę wpisać wybrany dzień.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  do 10 października 2022 r.