Licencje na taksówki

Zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne dla wydziałów działalności gospodarczej, a także wydziałów transportu, dotyczące wydawania licencji na przewóz osób taksówką.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym uczestnicy zdobędą i utrwalą wiedzę oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, a także w zakresie przejścia ze starych do nowych licencji taksówkowych. Zachęcamy do zadawania pytań jeszcze przed spotkaniem, przesyłając na adres: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, a także w zakresie przejścia ze starych do nowych licencji taksówkowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, wypisy z licencji na taksówkę, wnioski i opłaty – nowe rozporządzenia:
a. Wydawanie nowych licencji dla nowych przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców posiadających tzw. „stare” licencje. 
b. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej. 
c. Dokonywanie zmian w dotychczasowych licencjach - niejasności i wątpliwości interpretacyjne wynikające ze zmian w przepisach, okresy przejściowe.
d. Przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne, sposoby weryfikacji spełniania wymogów przez aplikacje.
e. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.
f. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką.
2. Inne ważne kwestie uregulowane w ustawie o transporcie drogowym: 
a. Zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką. 
b. Sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować.
3. Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 15 czerwca 2022 r.