Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Wydawanie uprawnień do wykonywania przewozów drogowych

Zapraszamy na szkolenie z wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego polecane przede wszystkim pracownikom wydziałów transportu Starostw Powiatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy proponowanego spotkania zdobędą wiedzę m.in. w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zagadnienia dotyczące procesu kontroli i kar nakładanych w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy. Zachęcamy do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcieli by Państwo pomówić podczas szkolenia. Wszystkie przesłane pytania zostaną Państwu omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem na adres: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania i zmiany uprawnień transportowych.
  • Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas prowadzenia spraw dotyczących uprawnień transportowych.
  • Konsultacje w zakresie problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Najnowsze przepisy dotyczące pojazdów pow. 2,5 t. dmc. Problemy dotyczące uprawnień, wypisów, zgłaszania pojazdów, potwierdzania zdolności finansowej, właściwości organów.
2. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot.
3. Zmiana właściwości organów wydających uprawnienia transportowe. Niejasności ustawowe w przypadku wygaśnięcia licencji międzynarodowej – obecny stan prawny a rzeczywistość.
4. Jak weryfikować:
a. rzeczywistą i stałą siedzibę,
b. posiadanie dobrej reputacji,
c. sytuację finansową,
d. kompetencje zawodowe,
e. wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
5. Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów ustawy – kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i jak je weryfikować - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
6. Ocena ryzyka w KREPT – kto i od kiedy ma taki obowiązek?
7. Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo Przedsiębiorców, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
9. Procedura zawieszania i cofania uprawnień.

10. Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencjami na transport drogowy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 19 sierpnia 2022 r.