Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i nowe obowiązki zarządcy drogi, jednostki samorządu i straży gminnej (miejskiej) po nowelizacji ustawy o drogach publicznych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w kontekście nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

W proponowanym spotkaniu przedstawione zostaną uczestnikom nowe zadania i uprawnienia pracowników zarządców dróg i pracowników Straży Gminnych/Miejskich wynikających ze zmienionych przepisów Ustawy o drogach publicznych i Ustawy prawo o ruchu drogowym. Omówione zmiany w zakresie zasady sytuowania znaków drogowych B-19 i E-15. Uczestnicy poznają nowe uprawnienia dotyczące kontroli pojazdów w zakresie nacisku osi pojazdu. Przedstawiony zostanie zakres i sposób przeprowadzania kontroli. Omówiona zostanie procedura nakładania kar, w niektórych przypadkach w wysokości nawet do 20 000 zł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zmiany ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów;
  • Przedstawienie nowych zasad i warunków wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego;
  • Wyjaśnienie nowych warunków kontroli zakazów ruchu pojazdów dotyczących nacisku osi;
  • Przedstawienie konsekwencji nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczalnego nacisku osi pojazdów;
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów:
  1. termin stosowania nowych wymagań,
  2. warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi,
  3. sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów,
  4. przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu, zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
  5. konsekwencje wyroku TSUE dla zarządcy drogi i jednostek samorządu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast i miast na prawach powiatu, szczególnie osoby zajmujące stanowiska w wydziałach dróg, transportu i komunikacji, zarządcy dróg oraz pracownicy straży gminnych i miejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego. Posiada 16 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej m.in. kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 24 sierpnia 2021 r.