Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie dzięki któremu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnień publicznego transportu zbiorowego. Jednym z elementów szkolenia jest zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz dostarczenie wskazówek ułatwiających właściwe zrozumienie ww. przepisów oraz ich poprawne zastosowanie w praktyce. Skupimy się także na zagadnieniach takich jak wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów w tym również w okresie pandemii oraz kwestie dotyczące finansowania przewozów regularnych. Proponowane spotkanie będzie realizowane przez doświadczonego wykładowcę, wysoko ocenianego i wielokrotnie polecanego przez naszych Klientów. Zachęcamy również do zadawania pytań jeszcze przed szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • Przedstawienie możliwych źródeł jego finansowania m.in dofinansowana z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych czy ze sprzedaży biletów.
  • Omówienie przypadków związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i zaświadczenia w okresie pandemii.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne, definicje kluczowych pojęć i terminy dotyczące wymagań i warunków związanych z przewozem osób i publicznym transportem zbiorowym:
• obowiązki organizatora warunkujące właściwe funkcjonowanie PTZ, 
• formy współdziałania jednostek samorządu, porozumienia poziome i pionowe oraz dotacje,
• analiza potrzeb przewozowych i plan transportowy,
• określenie standardów, opłat i zasad korzystania z przystanków i dworców, oznakowania autobusów, 
• ogłoszenie zamiaru zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej,
• warunki zwolnienia z ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, sposoby wyboru operatora, 
• elementy umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst (urzędy marszałkowskie, powiaty, gminy, związki międzygminne, stowarzyszenia) odpowiedzialni za organizację transportu publicznego, a także przewoźnicy drogowi wykonujący regularne przewozy osób.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego. Posiada 16 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej m.in. kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 13 maja 2021 r.