• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Reklamy i materiały wyborcze w pasie drogowym, administrowanie pasem drogowym dróg publicznych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom służb drogowych szkolenie, którego przedmiotem będzie zajęcie pasa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem reklam, w tym reklam wyborczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi krajowej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi. To decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego. Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczona może zostać kara pieniężna. W związku z przypadającymi w tym roku wyborami parlamentarnymi, zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego przekazane zostaną Państwu informacje dotyczące umieszczenia reklam wyborczych w pasach drogowych. Podczas szkolenia Ekspert na praktycznych przykładach omówi zagadnienia dotyczące wydawania zgody na zajęcie pasa drogowego, zamieszczania reklam wyborczych oraz naliczania za nie opłat.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu postępowania wyjaśniającego i wydawania zezwoleń na reklamy i urządzenia reklamowe.
• Poznanie zasad naliczania opłat, kar za wykroczenia oraz aktualnego orzecznictwa administracyjnego w tym zakresie.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- W jaki sposób sporządzić decyzję o wyrażeniu zgodny na lokalizację urządzeń i reklam w pasie drogowym?
- Według jakich zasad naliczać opłaty za zajęcia pasa drogowego?
- Według jakiego trybu stosować kary za zamieszczanie reklam bez zezwolenia?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podział dróg publicznych.
2. Pojęcie pasa drogowego.
3. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
5. Definicja reklamy.
6. Umowy cywilnoprawne w tym na umieszczenie reklam.
7. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym:

• Zezwolenie na wykonanie zjazdu.
• Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
• Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
8. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń i reklam w pasie drogowym.
9. Reklamy wyborcze – zasady umieszczania i egzekwowanie usunięcia.
10. Kodeks wyborczy czy ustawa o drogach – spór w orzecznictwie o reklamy wyborcze.
11. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
12. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia.
13. Odstąpienie od naliczenia kary. Procedura i przesłanki.
14. Reklamy w pasie drogowym. Reklamy po zmianach ustawy oraz innych ustaw i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym.
15. Reklamy na pojazdach.
16. Elementy postępowania administracyjnego:
• Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
• Postępowanie odwoławcze.
• Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
17. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, komórek organizacyjnych urzędów, administracji rządowej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, którzy są zobowiązani do posiadania wiedzy nt. umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń, w tym reklam wyborczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej, specjalizuje się w problematyce zarządzania drogami, nieruchomości, ochrony środowiska, przyrody, prawie inwestycyjnym oraz spraw cywilnych w zakresie nieruchomości i odszkodowań. Na co dzień współpracuje z zarządem dróg wojewódzkich i jednostkami gminnymi. Od 30 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie postępowań administracyjnych, nieruchomości, dróg publicznych, ochrony środowiska i innych. Etatowy członek SKO w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Szkolenia prosimy przesyłać do 12 września 2023 r.