Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z organizacją stałej i czasowej organizacja ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z przykładami wydawanych opinii, oceną prawidłowości opinii, oceną prawidłowości zatwierdzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.
zwiń
rozwiń
Program
 1.  Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
 2.  Granice zarządzania ruchem na drogach.
 3.  Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze". Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
  1. charakterystyka projektów organizacji ruchu:
 • projekt stałej organizacji ruchu: omówienie istotnych elementów,
 • projekt czasowej organizacji ruchu: – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
 • uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
 • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku).
 1. wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu.
 2.  kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, pracownicy policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie policji - wydziały ruchu drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 21 stycznia 2021 r.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona