Rejestracja pojazdów i kary administracyjne

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie z rejestracji pojazdów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień dotyczących wykonywania czynności związanych z rejestracją pojazdów w świetle najnowszych przepisów, a także procedury karania w zakresie nieprawidłowości dotyczącej rejestrowania pojazdów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rejestracji pojazdów w świetle aktualnych przepisów prawa.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu karania w zakresie nieprawidłowości dot. rejestrowania pojazdów. Podczas proponowanego spotkania Uczestnicy otrzymają m.in. odpowiedzi na następujące pytania: 
- Jak miarkować wysokość kary? 
- Czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od ukarania? 
- Czy w sprawach nakładania kar za niedopełnienie terminów związanych z rejestracją pojazdów stosować przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z epidemią? 
• Biorąc udział w webinarium uczestnicy mają również możliwości konsultacji z naszym ekspertem. 
 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Procedura karania – właściwość organu, wszczęcie postępowania, współwłaściciele a kara administracyjna, właściciele nieletni i właściciele bez polskiego obywatelstwa.
  2. Zakup/sprzedaż pojazdu przez nieletniego.
  3. Współwłasność, nieżyjący współwłaściciel a wpis w dowodzie rejestracyjnym - problemy praktyczne, kwestia dopuszczalności zbycia udziału oraz czynności rejestracyjnych przez żyjącego współwłaściciela.
  4. Określanie miejsca zamieszkania – badanie właściwości miejscowej organu: oświadczenie, meldunek, zaświadczenia.
  5. Oświadczenia: utrata tablic, wywóz pojazdu za granicę, oświadczenia pod odpowiedzialnością karną - czy może je złożyć pełnomocnik?
  6. Pełnomocnictwa i opłaty.
  7. Legalność pobytu obcokrajowca w kontekście rejestracji pojazdu, wymagane dokumenty.
  8. Profesjonalna rejestracja pojazdów – szczegółowe omówienie nowych regulacji i zasady nakładania kar za naruszenie przepisów.
  9. Wzory druków przydatne w prowadzeniu spraw.
  10. Odpowiedzi na pytania i konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za rejestrację pojazdów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 18 lutego 2022 r.