Usuwanie pojazdów z dróg publicznych. Przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Procedury, wydawanie decyzji, koszty

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie Usuwanie pojazdów z dróg publicznych to doskonała propozycja dla pracowników wydziału transportu w Starostwach Powiatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione kontrowersyjne zagadnienia związane z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz regulacje dotyczące problematyki przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Prowadzący omówi m.in. procedury wydania decyzji administracyjnej, elementów, terminów i doręczeń decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego w zakresie usuwania pojazdów z dróg i przepadku na rzecz powiatu. Omówienie kompetencji powiatu z zakresu usuwania pojazdów z dróg i przepadku ich na rzecz powiatu.
 • Przybliżenie wiedzy na temat przygotowania i wydawania decyzji ustalającej koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i demontażem pojazdów, usuniętych z dróg publicznych, wskazanie przesłanek o usunięciu pojazdu, kwestii związanych z parkingiem dla pojazdów.
 • Przedstawienie praktyki organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów.
 • Zdobycie zarówno wiedzy o podstawach prawnych omawianej tematyki, jak i udział w dyskusji dotyczącej praktycznych przykładów. 
 • Weryfikacja wiedzy i umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w tej spornej materii. Osoby czynnie zajmujące się tematyką szkolenia będą miały możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń i praktycznego omówienia występujących problemów. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne: 

 • pojęcia ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • art. 130a - usuwanie pojazdów z dróg, art. 50a - usuwanie pojazdów poza drogami,
 • regulacje ustawy o odpadach.

2. Usuwanie pojazdów z dróg:

 • przesłanki usunięcia, dyspozycja usunięcia - charakter prawny, organy właściwe.

3. Prowadzenie parkingu dla pojazdów jako zadanie własne powiatu:

 • kompetencje organów powiatu, zawieranie umów.

4. Uchwała w sprawie ustalenia kosztów usunięcia i parkowania.
5. Przepadek pojazdu na rzecz powiatu: 

 • wniosek,
 • orzeczenia sądowe,
 • nieodebranie pojazdu z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.

6. Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu:

 • przesłanki,
 • osoby zobowiązane,
 • śmierć właściciela,
 • terminy, doręczenia, wykonanie decyzji.

7. Usuwanie pojazdów porzuconych (art. 50a):

 • przesłanki,
 • przejście własności z mocy prawa na rzecz gminy,
 • wykonanie, dyspozycje, powiadomienie.

8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, zajmujący się kwestiami dotyczącymi usuwania pojazdów z dróg i przepadku na rzecz powiatu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lipca 2022 r.