Arkusze kalkulacyjne EXCEL od początkującego do zaawansowanego

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy dotyczącej aplikacji. Dwudniowe szkolenie w formie warsztatów prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki pracy w arkuszu. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnicy będą mieli możliwość nabyć i rozwinąć umiejętności z zakresu sortowania i filtrowania danych oraz nauczą się automatyzować pracę za pomocą prostych makr a także zarządzać arkuszami i skoroszytami. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem MS Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nauczymy cię Excela!

Jeśli chcesz usprawnić swoją pracę i zaoszczędzić czas toto szkolenie jest dla Ciebie. Na naszych zajęciach nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz uzyskasz praktyczne umiejętności, dotyczących wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem. Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w pracy zawodowej.

Dzięki szkoleniu nauczysz się m.in:

  • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
  • Analizować Dane
  • Zarządzać zeszytami
zwiń
rozwiń
Program

METODOLOGIA SPOTKANIA:

Wykład, praktyczne ćwiczenia poprzedzone wyjaśnieniem realizowanego zagadnienia. Uczestnicy podczas szkolenia będą wykonywali ćwiczenia na własnych komputerach (wymagane oprogramowanie Excel w wersji 2007 lub nowsze).

I dzień:

  1. Wiadomości ogólne – arkusze kalkulacyjne.
  2. Okno programu, elementy okna, wybieranie poleceń, ustawienia.
  3. Korzystanie z pomocy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące szybko nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 585 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 23 sierpnia 2021 r.