Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – kompleksowa analiza procedury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Zajęcia poświęcone będą procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z treścią regulacji prawnych w zakresie brakowania dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych oraz nowelizacji okresów przechowywania dokumentacji. Omówimy problematykę wartościowania dokumentacji w danej jednostce, przybliżymy procedurę niszczenia akt i przedstawimy formularze i druki niezbędne przy brakowaniu. Szkolenie obejmuje analizę przykładów z zakresu tworzenia wniosku na brakowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: typowania dokumentacji do zniszczenia, naliczania okresów przechowywania akt, ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacji kwalifikacji archiwalnej.
  • Poznanie elementów wniosku na brakowanie i pozyskanie wiedzy praktycznej na temat sporządzenia koniecznych dokumentów.
  • Nabycie wiedzy o przydatności akt w celach służbowych, kontrolnych i dowodowych i wskazanie osób odpowiedzialnych za wartościowanie dokumentacji.  
zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest brakowanie dokumentacji i kogo dotyczy? Pojęcie państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej.

2. Jak rozliczyć się z aktami stowarzyszeń, przedsiębiorców prywatnych, spółek.

3. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur archiwalnych.

4. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.

5. Zasady wnioskowania o ekspertyzę archiwalną.

6. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny).

7. Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi.

8. Ryzyka w procedurze brakowania.

9. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej i zasady wartościowania akt.

10. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać? Udział komórek merytorycznych w ocenie przydatności dokumentacji.

11. Aktualne formularze i druki niezbędne przy brakowaniu (komplet materiałów do procedury).

12. Sporządzanie wniosku na brakowanie – uwagi praktyczne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach, fundacjach i stowarzyszeniach, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 18 maja 2021 r.