Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy archiwalnej – szkolenie w formie warsztatów

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z problematyką brakowania dokumentacji, przybliżymy procedurę niszczenia akt oraz przedstawimy dokumentację niezbędną przy brakowaniu. Prowadząca omówi także całokształt zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. Scharakteryzuje wszystkie rodzaje ekspertyz – ich przebieg oraz skutki. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji wzorcowej, niezbędnej do sporządzenia wniosku na brakowanie i o ekspertyzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: typowania dokumentacji do zniszczenia, naliczania okresów przechowywania akt, ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacja kwalifikacji archiwalnej.
 • Nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej.
 • Poznanie elementów wniosku na brakowanie oraz ekspertyzy archiwalnej i wiedzy na temat sporządzenia koniecznych dokumentów.
 • Szkolenie obejmuje analizę przykładów z zakresu tworzenia wniosków na brakowanie oraz przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej.
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu tworzenia wniosku na brakowanie i o ekspertyzę archiwalną.
zwiń
rozwiń
Program

BRAKOWANIE

 1. Co to jest brakowanie dokumentacji i kogo dotyczy?
 2. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur archiwalnych.
 3. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.
 4. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
 5. Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi.
 6. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej i zasady wartościowania akt.
 7. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?

EKSPERTYZA

 1. Kto, kiedy i jak może wystąpić o ekspertyzę?
 2. Ekspertyza archiwalna w jednolitych rzeczowych wykazach akt (skąd się bierze kategoria BE).
 3. Uprawnienia archiwum państwowego do przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej. Kryteria archiwalnej selekcji dokumentacji.
 4. Ekspertyza w archiwum zakładowym i składnicy akt.
 5. Rodzaje ekspertyz archiwalnych:
  • przy trudnościach w ocenie dokumentacji;
  • przy brakowaniu;
  • przed przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
  • przed utworzeniem archiwum zakładowego w jednostce;
  • przy tworzeniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
  • przy likwidacji jednostki;
  • szczególne, na wniosek służby archiwalnej.
 6. Jak przygotować dokumentację do ekspertyzy archiwalnej? Struktura wniosku o ekspertyzę do archiwum państwowego (elementy wniosku).
 7. Opis czynności eksperckich (przebieg ekspertyzy, terminy, ustalenia, dokumentacja).
 8. Szczególne rodzaje dokumentacji kategorii BE i charakterystyka prac archiwizacyjnych (koperty dowodowe osób zmarłych, „akta nadzoru nad…”, teczki współpracy i współdziałania).

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Aktualne formularze i druki niezbędne przy brakowaniu i ekspertyzie (komplet materiałów do procedury) i zasady ich wypełniania.
 2. Typowanie dokumentacji do zniszczenia – ćwiczenia praktyczne.
 3. Sporządzanie wniosku na brakowanie i o ekspertyzę archiwalną- ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie (pytania, dyskusja).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwę kawową i lunch.
Cena 459 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 349 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.