Dostęp do informacji publicznej oraz postępowanie ze skargami i petycjami. Zajęcia warsztatowe

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Zapraszamy Państwa na stacjonarne szkolenie z dostępu do informacji publicznej, a także postępowaniem w sprawie skarg i petycji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w warsztatowych zajęciach z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz postępowania ze skargami i petycjami w administracji publicznej. Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi udzielania informacji dotyczących petycji, skarg oraz informacji publicznej czy też odmowy jej udzielenia. Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, a także o najnowsze orzecznictwo Sądów Administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie ułatwia zrozumieć istotę konstrukcji przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej.
• Poprzez wymianę doświadczeń z innymi słuchaczami, uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę jak system ochrony danych osobowych funkcjonuje w innych jednostkach oraz uzyskują odpowiedzi na pytania, co mogą ulepszyć lub udoskonalić podczas swojej pracy.
• Uczestnik otrzymuje pakiet gotowych rozwiązań, które adoptuje dla potrzeb swojej jednostki.
• Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów takich jak: wezwania, pisma oraz wzory decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest informacja publiczna.
2. Czym jest petycja, do kogo można je wnosić i jak je rozpatrywać.
3. Postępowanie ze skargami – ustalenie właściwości, sposób załatwienia terminy – analiza przykładowych skarg.
4. Kto ma prawo dostępu do informacji publicznej – dziennikarze, osoba prawna, urząd radny, związek zawodowy, małoletni?
5. Jak prawidłowo wnioskować o informację publiczną – forma wniosku pisemna, elektroniczna, telefoniczna lub ustana.
6. Terminy. Ile mamy czasu na rozpatrzenie, o ile możemy przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku - omówienie wzorów pism.
7. Biuletyn Informacji Publicznej a dostęp do informacji publicznej – omówienie wzoru odpowiedzi dla strony.
8. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością – obowiązek czy możliwość?
9. Przepisy szczególne takie jak Kodeks pracy, RODO a prawo dostępu do informacji publicznej – analiza kazusów i orzeczeń Sądów Administracyjnych.
10. Odmowa dostępu do informacji publicznej - omówienie wzorów pism w tym przygotowanie treści decyzji o odmowie udzielania informacji publicznej.
11. Omówienie wzorów pism dotyczących postępowania o udostepnienie informacji publicznej.
12. Zakończenie oraz dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy zajmują się przygotowaniem oraz opracowaniem odpowiedzi dotyczących dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia jest prawnikiem. Od początku swojej pracy zawodowej związany z samorządem na szczeblu wojewódzkim, następnie z wiodącym na Lubelszczyźnie Instytutem Naukowo - Medycznym, a obecnie zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Lubartowie na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Kontroli Zarządczej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu Zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Poza wymienionymi, jego największym atutem jest bardzo duże doświadczenie w prawie administracyjnym, umiejętność przekazywania wiedzy w bardzo przystępny sposób oraz bardzo dobre relacje z słuchaczami kursów i szkoleń, które ma przyjemność prowadzić.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 649 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13 października cena wynosi 585 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 20 października 2021 r.