• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak audytować i monitorować wdrażanie dostępności? Nowe, praktyczne rozwiązania w zapewnieniu dostępności architektonicznej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 425 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2024 cena wynosi 385 PLN netto/os.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście przeprowadzenia audytu dostępności.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia są praktyczne warsztaty dotyczące prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania i wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności. Dzięki zdobytej podczas zajęć wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barier, pojawiających się w swoich jednostkach. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z różnymi case study – przykładami z zakresu rozwiązań, likwidujących bariery architektoniczne, praktycznymi i najlepszymi rozwiązaniami. Szkolenie skierowane jest do osób już pełniących funkcję koordynatora, ale również osób nowych, dopiero rozpoczynających działania w tym obszarze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy praktycznej w tematyce dostępności architektonicznej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie rozwiązań, pomocnych przy likwidacji barier architektonicznych.
• Zdobycie wiedzy oraz umiejętności analizy i modyfikacji dotychczasowych planów wdrażania dostępności.
• Przeprowadzanie audytów dostępności architektonicznych.
• Przypomnienie zasad monitorowania wdrażania dostępności.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dostępność architektoniczna.
• Bariery i ich likwidacja – case study, rozwiązania, dobre praktyki.
• Dostęp alternatywny – case study, rozwiązania.
2. Przeprowadzanie audytów dostępności. 
• Metodyka samodzielnego badania stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
• Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia audytów, sposoby prowadzenia pomiarów.
• Sporządzanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.
• Audytowanie przestrzeni – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wirtualnych materiałów.
• Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.
3. Dostępność architektoniczna w planach zwiększania dostępności w urzędzie.
• Monitoring i wdrażanie dostępności.
• Procedura skargowa, wnioski o zapewnienie dostępności.
• Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
• Dobre praktyki w urzędach i instytucjach – przykłady praktycznego wdrażania dostępności w urzędach (z wykorzystaniem materiałów własnych trenera, pochodzących z przeprowadzonych audytów).
4. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy dostępności, osoby wspierające koordynatorów dostępności w urzędzie, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Audytorka dostępności i kierowniczka zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla Zdrowia”. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ekspertka merytoryczna i współautorka standardów dostępności i publikacji z zakresu dostępności. Autorka koncepcji i materiałów szkoleniowych w projektach edukacyjnych dla koordynatorów ds. dostępności (KPRM, MS, ZUS). Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 425 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2024 cena wynosi 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2024 r.