• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe podejście do dostępności cyfrowej - zmiany przepisów i standard WCAG 2.2

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 cena wynosi 395 PLN netto/os.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie stron www, dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i pomoże w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z redagowaniem stron urzędowych zgodnie ze standardami WCAG 2.2.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie kompleksowego podejścia do zagadnień szeroko pojętej dostępności cyfrowej w zmienionej ustawie o dostępności cyfrowej z 9 marca 2023 r. oraz praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.2. Przeanalizujemy zmiany, jakie zostały wprowadzone oraz ich wpływ na dotychczasowe podejmowane działania w zakresie wdrożenia dostępności cyfrowej w instytucjach. Omówimy możliwości sztucznej inteligencji w procesie tworzenia dostępnych cyfrowo tekstów oraz grafik i wskażemy praktyczne możliwości wykorzystania tych zagadnień w oparciu przepisy prawa obwiązujące na terenie RP. Przyjrzymy się programom, takim jak Adobe Acrobat Pro jako narzędziom do badania poprawności dostępnych treści i dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej oraz dyskusji. Zajęcia poprowadzi praktyk - trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących wdrożenia w swojej jednostce dostępności cyfrowej.
• Zapoznanie z nową ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz z nowymi kryteriami załącznika WCAG 2.2 po nowelizacji ustawy.
• Przygotowanie do stosowania nowego WCAG 2.2.
• Poznanie zasad przygotowywania dostępnych treści publikowanych w serwisach internetowych.
• Zapoznanie z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia treści dostępnych cyfrowo.
• Omówienie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w zakresie wdrożenia i stosowania przepisów o dostępności cyfrowej.
• Poznanie dobrych praktyk i uzyskanie wskazówek w zakresie wdrożenia dostępności cyfrowej.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie nowego podejścia dostępności cyfrowej po zmianie ustawy:
• Definicje i kluczowe pojęcia.
• Obowiązki wynikające z ustawy.
• Rola urzędu w nowych realiach komunikowania za pośrednictwem strony internetowej.
2. Strona internetowa jako źródło informacji na temat tego jak właściwie zaprojektować serwis urzędu, by spełniał wymogi poprawnej komunikacji:
• Struktura strony i informacji.
• Jak tworzyć treści zgodne z wymogami ustawy i prostego języka?
• Grafiki jako informacja.
3. WCAG 2.2- czyli, jak przygotować się do zmian:
• Nowe zagadnienia w wymaganiach.
• Właściwa interpretacja przepisów.
4. Audyt dostępnych dokumentów w Adobe Acrobat PRO:
• Zapoznanie się z nowym Adobe Acrobat Pro.
• Przeprowadzenie audytu dokumentu i jego naprawa.
5. Sztuczna inteligencja w pracy redakcyjnej strony internetowej urzędu:
• Wykorzystanie AI w codziennej pracy redakcyjnej.
• Generowanie darmowych grafik na potrzeby urzędu.
6. Podsumowanie szkolenia. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy dostępności w instytucjach publicznych, osoby redagujące treści do serwisów, zamieszczające dane na stronie i BIP-ie, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor dostępności cyfrowe z wieloletnim doświadczeniem na podłoży realizacji zadań tworzenia treści oraz audytów dostępności. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 cena wynosi 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.