• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne rozwiązania w zapewnieniu dostępności architektonicznej w podmiotach publicznych. Audytowanie i monitorowanie procesu dostępności

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej w kontekście obowiązków podmiotów publicznych wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie z zakresu wdrożenia dostępności architektonicznej będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z różnymi case study: przykładami rozwiązań, likwidujących bariery architektoniczne. Istotnym elementem szkolenia będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania i wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności w jednostce. Dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barier, pojawiających się w ich jednostkach. Szkolenie skierowane jest do osób już pełniących funkcję koordynatora, ale również nowych pracowników, dopiero rozpoczynających działania w tym obszarze. Zajęcia poprowadzi doświadczona ekspertka, trenerka i doradczyni w zakresie wdrażania dostępności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Rozwój wiedzy praktycznej w tematyce dostępności architektonicznej w świetle przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Upowszechnienie koncepcji w zakresie wdrażania rozwiązań, mających na celu likwidację barier architektonicznych.
• Rozwój umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce, m. in. w analizie i modyfikacjach dotychczasowych planów wdrażania dostępności.
• Wskazanie zasad i zdobycie umiejętności przeprowadzanie audytów dostępności architektonicznych oraz monitorowania wdrażania dostępności.
• Przeanalizowanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości z zakresu wdrażania dostępności architektonicznej.
• Poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dostępność architektoniczna.
• Bariery i ich likwidacja – case study, rozwiązania, dobre praktyki.
• Dostęp alternatywny – case study, rozwiązania.
2. Przeprowadzanie audytów dostępności.
• Metodyka samodzielnego badania stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
• Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia audytów, sposoby prowadzenia pomiarów.
• Sporządzanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.
• Audytowanie przestrzeni – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wirtualnych materiałów.
• Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.
3. Dostępność architektoniczna w planach zwiększania dostępności w urzędzie.
• Monitoring i wdrażanie dostępności.
• Procedura skargowa, wnioski o zapewnienie dostępności.
• Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
• Dobre praktyki w urzędach i instytucjach – przykłady praktycznego wdrażania dostępności w urzędach – z wykorzystaniem materiałów własnych trenera z przeprowadzonych audytów.
4. Podsumowanie, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy dostępności, osoby wspierające koordynatorów dostępności w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Audytorka dostępności i kierowniczka zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla Zdrowia”. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ekspertka merytoryczna i współautorka standardów dostępności i publikacji m.in: „Ramowe wytyczne w projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” (CIOP), „Standard dostępności POZ”, „Komunikacja z pacjentami ze szczególnymi potrzebami”. Autorka koncepcji i materiałów szkoleniowych w projektach edukacyjnych dla koordynatorów ds. dostępności (KPRM, MS, ZUS). Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca 2023 r.