Dostępność architektoniczna. Obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej - Obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie w sposób kompleksowy obejmuje temat obowiązków instytucji w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnych z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z identyfikacją barier architektonicznych, poznaniem rozwiązań zapewniających minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej. Uczestnicy poznają również metodykę pozwalającą na samobadanie (audyt) poziomu dostępności architektonicznej, które pozwoli im przygotować odpowiednie rozwiązania oraz zaktualizować plan zapewnienia dostępności w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie wymagań w zapewnianiu dostępności architektonicznej w podmiotach publicznych w  świetle obowiązujących wymagań prawnych.
 • Omówienie standardów dostępności architektonicznej.
 • Omówienie zakresu i metodyki przeprowadzania audytu dostępności architektonicznej.
 • Omówienie zadań koordynatora dostępności w zakresie monitorowania wdrażania dostępności architektonicznej.
 • Omówienie rozwiązań dostępności alternatywnej w obszarze dostępności architektonicznej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przegląd przepisów prawnych odnoszących się do dostępności architektonicznej budynków.
 2. Standardy dostępności architektonicznej.
 3. Audyt dostępności architektonicznej – narzędzie do analizy dostępności, przygotowania planu jej zapewniania oraz formularz samobadania – przykłady, case study.
 4. Rozwiązania w zapewnianiu dostępności architektonicznej - analiza pod kątem szans i barier dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Dostęp alternatywny- kiedy jest możliwy?
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością. Trenerka, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Szkoli z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 2 listopada 2021 r.