Efektywne zarządzanie zespołem w administracji publicznej oraz techniki motywacyjne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które to pomoże Państwu odkryć własny styl zarządzania oraz określić obszary do osobistego rozwoju. Osoby biorące udział w proponowanym spotkaniu otrzymają praktyczne przygotowanie do efektywnego zarządzania zespołem poprzez udoskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie, a także poznają skuteczne techniki motywacyjne. Kluczowym celem proponowanego spotkania jest wzmocnienia współpracy w zespole, co przełoży się na zwiększenie efektywności pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat budowania i zarządzania zespołem.
 • Zidentyfikowanie źródeł i przyczyn utraty skuteczności zespołu.
 • Przygotowanie się do wdrożenia narzędzi w celu budowania efektywnego zespołu.
 • Usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie dobierania narzędzi kierowniczych do różnorodnych sytuacji w zespole (poziomu zaangażowania pracowników, delegowania, motywacji, rozwoju kompetencji).
 • Rozwijanie kompetencji delegowania zadań, motywowania pracowników.
 • Autodiagnoza skuteczności osobistej w budowaniu i zarządzaniu zespołem.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Budowanie efektywnego zespołu w administracji:
 1. 10 najczęstszych przyczyn niepowodzeń zespołów.
 2. Omówienie procesu formowania się zespołu, współpracy oraz efektywności w zespole, ról zespołowych, mechanizmów warunkujących nastawienie na osiąganie celów.
 3. Praktyczne narzędzia i techniki budowania skutecznych zespołów.
 1. Zarządzanie efektywnym zespołem:
 1. Style kierowania zespołem - wpływ na efektywność.
 2. Mocne i słabe strony preferowanego stylu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie pomocne dla osób planujących pełnienie funkcji kierowniczych w administracji publicznej jak również dla osób chcących wzmocnić już swoją pozycję kierowniczą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia lub przesyłając wypełnioną kartę mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 6 października 2021 r.