Ergonomia pracy siedzącej. Jak pracować zdrowo i efektywnie?

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego celem jest podniesienie świadomości i wiedzy praktycznej na temat prawidłowej organizacji miejsca/stanowiska pracy oraz eliminacja negatywnych skutków pracy siedzącej, poprzez zrozumienie zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, jego mechanizmów oraz wpływu jaki mają na nie wyżej wymienione czynniki. Tematyka porusza również z najczęściej występujące dolegliwości oraz sposoby ich prewencji i autoterapii. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady prawidłowej organizacji miejsca pracy poprzez optymalizację przestrzeni roboczej, sprzętu biurowego oraz prawidłowego ustawienia fotela.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pozyskanie wiedzy na temat obecnych w środowisku pracy czynników szkodliwych, metod ich eliminacji/minimalizacji oraz prewencji w celu zmniejszenia skutków przebywania w statycznej pozycji.
• Uczestnik pozna podstawy anatomii ciała człowieka oraz mechanizmy fizjologiczne, na które ma wpływ długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej oraz potencjalne skutki ich długotrwałego zaburzania. Praktyczna wiedza z tego zakresu pozwala na zrozumienie przyczyn występowania dysfunkcji oraz istoty ich zapobiegania.
• Szkolenie swoim materiałem obejmuje również omówienie oraz naukę prewencji negatywnych skutków pracy siedzącej takich jak m.in.: bóle odkręgosłupowe, dyskopatie, zespół cieśni nadgarstka, zakrzepica, miażdżyca.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest ergonomia, na czym polega?
2. Rodzaje wysiłku oraz ich związek z pracą w pozycji siedzącej.
3. Wpływ pracy siedzącej na:
- Układ kostno-szkieletowy.
- Układ mięśniowy.
- Układ krążenia.
- Narządy wewnętrzne i metabolizm.
4. Konsekwencje i prewencja złej ergonomii pracy:
- Bóle odkręgosłupowe (omówienie wraz z krótkim materiałem wideo).
- Zespół cieśni nadgarstka (omówienie wraz z krótkim materiałem wideo).
- Zmiany miażdżycowe.
- Zakrzepica i jej skutki.
5. Zasady prawidłowej organizacji przestrzeni roboczej, prawidłowego ustawienia biurka i fotela oraz dynamicznego siedzenia.
6. Część poświęcona na pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biurowi, osoby pracujące w pozycji siedzącej. Osoby sprawujący nadzór nad organizacją pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z pacjentami z dolegliwościami bólowymi oraz pełno- i niepełnosprawnymi sportowcami różnych dyscyplin min. Sekcją pływacką AZS AWF Katowice. Od kilku współpracuje z kadrą narodową w goalballu oraz kadrą juniorów w pływaniu. Specjalizuje się w fizjoterapii sportowej, ortopedycznej i terapii nerwowo- mięśniowej. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu ergonomii pracy siedzącej, mi. in dla urzędników i pracowników różnych instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 grudnia 2021 r.