• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2023 roku? - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do należytej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.
• Analiza głównych zmian legislacyjnych dotyczących organizacji i przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku m.in. w zakresie organizacji transportu dla wyborców, podziału jednostek na okręgi i podziału gmin na stałe obwody oraz różnic zachodzących pomiędzy tegorocznymi wyborami, a wyborami z 2019 roku.
• W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących organizacji i przebiegu wyborów, projekty pism związanych z organizacją wyborów w 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Główne zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.
2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją oraz przebiegiem wyborów w świetle regulacji obowiązujących w 2023 roku.
3.  Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach w 2023 roku.
4. Prowadzenie agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej samorządu terytorialnego – analiza regulacji oraz omówienie głównych problemów.
5. Dokumentacja wyborcza – zadania i obowiązki gminy w ramach wyborów w 2023 roku.
6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organami wyborczymi oraz administracją wyborczą.
7. Głosowanie przy użyciu tzw. alternatywnych metod wyborczych - zadania i obowiązki gminy.
8. Odpowiedzialność pracowników gminy oraz władz samorządowych za nieprawidłowości w organizacji wyborów.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, doktor nauk prawnych, praktyk (członek powiatowej komisji wyborczej, uczestnik międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE). Autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa wyborczego, prelegent na ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 7 czerwca 2023 r.