• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacja publiczna a dokument wewnętrzny, dokument prywatny, informacja przetworzona oraz inne rodzaje informacji i dokumentów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie dostęp do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, rodzaje i sposoby postępowania z różnymi dokumentami, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W praktyce można zaobserwować, że przy realizacji dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia z wieloma kategoriami informacji, które zestawia się z informacją publiczną i prowadzi ustalenia co do zakresu i podstaw udostępniania informacji. Pojęcie „informacja publiczna” ma bardzo szeroki zakres, a często trudno ustalić, jakie konkretnie dokumenty, informacje, czy treści objęte są obowiązkiem dostępu. Niezwykle istotne znaczenie orzecznictwo sądów administracyjnych, na podstawie którego określa się granice dostępu poprzez wyodrębnianie takich kategorii informacji, które nie podlegają udostępnieniu, bądź też podlegają udostępnieniu w innym trybie niż dostęp do informacji publicznej. Podczas zajęć, które zaplanowaliśmy w formule praktycznych warsztatów omówione zostanie orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej w kontekście różnych kategorii informacji, których wyodrębnienie wpływa na praktykę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z praktyką ograniczeń dostępu do informacji publicznej poprzez klasyfikację informacji do kategorii niebędących informacjami publicznymi.
• Poznanie orzecznictwa na temat dokumentu wewnętrznego, prywatnego, informacji technicznej, itp.
• Wskazanie, jak odróżnić informację publiczną od innych informacji wyróżnianych przy stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• Wskazanie różnić pomiędzy informacją publiczna a informacją sektora publicznego.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz udzielenie odpowiedzi na pojawiające się w codziennej pracy wątpliwości i pytania z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne, jakie należy brać pod uwagę przy dostępie do informacji publicznej w zestawieniu z innymi dokumentami i informacjami.
2. Informacja publiczna i inne informacje oraz dokumenty w kontekście trybów dostępu do informacji publicznej.
3. Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w zapewnianiu dostępem do informacji publicznej.
4. Informacja publiczna przetworzona.
5. Informacja zanonimizowana.
6. Informacja publiczna a dokumenty wewnętrzne.
7. Dokumenty prywatne w kontekście dostępu do informacji publicznej.
8. Materiały robocze, notatki, pierwopisy a informacje publiczne.
9. Informacje techniczne w dostępie do informacji publicznej.
10. Otwarte dane i informacje sektora publicznego a dostęp do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej, osoby zaangażowane w otwieranie danych, pełnomocnicy ds. otwartości danych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP, za anonimizację danych i organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 lutego 2023 r.