• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs realizowany w dniach:
22 lutego 2021 r. w godz.: 10:00-17:15
23 lutego 2021 r. w godz.: 9.30-17:00
24 lutego 2021 r. w godz.: 10:00-15.30

Polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowym kursie, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst, m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 22 lutego 2021 r. (poniedziałek)

Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30 

I. Ochrona danych osobowych RODO:

1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.
 

12.30 – 12.45 Przerwa

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca II –  prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Wykładowca II – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Wykładowca III – pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Wykładowca IV – prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

Wykładowca V – Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Wykładowca VI – niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych.

Wykładowca VII – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 15 lutego 2021 r.